Nabestaandenpensioen.

Deze brief schrijf ik met betrekking tot het opgebouwde pensioen van mijn moeder.

Zij heeft pensioen opgebouwd bij Stichting Philips Pensioenfonds, wat later naar Pensioenfonds Werk en Integratie is gegaan.

Daarbij heeft mijn moeder ook bij Pensioenfonds Werk en Integratie pensioen opgebouwd in de looptijd van 2005 t/m september 2014.

In september 2014 overleed mijn moeder vrij plotseling. Mijn moeder had geen relatie en daarbij is mijn vader op geen enkele manier in mijn, of het leven van mijn moeder, geweest. Zoals u kunt begrijpen had ik ten tijde van het overlijden van mijn moeder andere dingen aan mijn hoofd dan het nabestaandenpensioen wat zij heeft opgebouwd.

Nu heb ik onlangs telefonisch contact gehad met een medewerkers om de uitbetaling van dit pensioen te bespreken. Zij vertelde mij dat het volledige bedrag in handen blijft van PWRI. Toen mijn moeder overleed was ik 22 jaar oud. Ik vind het een vreemd verhaal dat het volledig opgebouwde pensioen in handen blijft van het fonds en vind dit ook gewoon diefstal.

Is dit toegestaan? en zijn er instanties waar ik kan aankloppen?

Met vriendelijke groet,
Pim Wouterse

Een antwoord naar “Nabestaandenpensioen.”

 1. Beste Pim, in het pensioenreglement van Pensioenfonds Werk en (re)Integratie staat: …….. aanspraak op wezenpensioen aan de kinderen beneden de 18-jarige leeftijd ….. etc.
  Vervolgens wordt vermeld: “Met kinderen beneden de 18-jarige leeftijd worden gelijk gesteld kinderen van 18 tot en met 26 jaar:
  a. wier voor werkzaamheden beschikbare tijd grotendeels in beslag wordt genomen door of in verband met het volgen van onderwijs of een opleiding voor een beroep;
  b. die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebreken vermoedelijk het eerstkomende jaar niet in staat zullen zijn om met arbeid, die voor hun
  krachten berekend is, ten minste de helft te verdienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen, die overigens in gelijke omstandigheden verkeren, in staat zijn aan inkomsten uit arbeid te verwerven.”
  Een recht op een wezenpensioen is derhalve afhankelijk van het feit of je aan een van beide voorgaande bepalingen voldoet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*