Uitspraak rechter: een onvoorwaardelijke indexatie mag niet veranderd worden

Naar aanleiding van een vraag van een werknemer die in het verzekeringsbedrijf heeft gewerkt schreven wij onderstaande blog.

Wat was er aan de hand?
De werkgever die in het verleden een pensioenregeling op basis van middelloon had toegezegd, had de onvoorwaardelijke indexaties vervangen door voorwaardelijke indexaties. Het voorwaardelijke zat erin dat als er winst zou worden behaald op de pensioenreserve de opgebouwde pensioenen geïndexeerd zouden worden. Maar zou er onvoldoende of geen winst zijn hoeft er ook niet geïndexeerd te worden.

De rechter beslist
Ondanks dat deze wijziging in de Cao (voor het verzekeringsbedrijf) was afgesproken heeft de rechter hier een streep door gezet. Een eenmaal overeengekomen pensioen mag niet veranderd worden zo staat in de Pensioenwet (Art 20) en dit is dwingend recht, waar dus niet van mag worden afgeweken. Ook niet met toestemming van de werknemer. De onvoorwaardelijke indexaties moeten blijven bestaan.

Een link naar de blog
https://www.multiraedt.nl/2022/01/08/rechter-beslist-een-pensioenregeling-met-onvoorwaardelijke-indexatie-is-een-wet-van-meden-en-perzen-kan-niet-aan-getornd-worden/