huidige pensioenregeling omzetten naar lage premie en compensatie in het salaris

Beste Klokkenluider,

Wij hebben een vraag (ondernemingsraad).

De pensioenadviseur van onze werkgever (AON) adviseert om onze huidige pensioenregeling te veranderen vanwege de Wet Toekomst Pensioenen. Wij hebben een premieregeling met een mooie staffel.

Het voorstel is om voor alle werknemers, ook de nieuwe, een leeftijdsonafhankelijke premie in te voeren. Het percentage is dan gelijk aan het laagste staffelpercentage (21-jarige werknemer: 8,1%). De werknemers die erop achteruitgaan krijgen in hun salaris dan het verschil tussen de leeftijdsonafhankelijke premie en de premie die zou gelden als zij de staffel doorlopen. Zij mogen, als zij dit willen, het verschil storten in de pensioenregeling zodat zij gelijk uitkomen.

Wat vinden jullie hiervan?

Vriendelijke groet,
Ondernemingsraad

Huidige pensioenregeling nu al veranderen in een flatrate?

Hallo Pensioenklokkenluider.
Wij hebben verschillende pensioenregelingen en deze lopen binnenkort af.
Werknemers die voor 1 januari 2017 in dienst waren hebben middelloon en werknemers die later in dienst zijn getreden een beschikbare premieregeling met oplopende premiestaffel.
Vanwege de Wet Toekomst Pensioenen stelt onze pensioenadviseur voor om nu al voor alle werknemers een zelfde premie toe te zeggen.
Uitgangspunt is dat dit budget neutraal gaat gebeuren en alle werknemers dan hetzelfde pensioen hebben met 1 regeling.
Wat vinden jullie hiervan?
Hartelijke groeten,
Matthijs