gemiste indexaties

Onderwerp: Indexatie en opgebouwde rechten
Misstand: Dit jaar heeft ons bedrijfspensioenfonds een minimale indexatie toegekend en dat was voor mij reden om eens naar de pensioentoeslagen van de afgelopen jaren te kijken. Ik ben sinds 1993 een non-actieve deelnemer. Maar als ik nu naar mijn pensioenregeling en bijbehorend reglement kijk, lijkt het erop dat voormalig werkgever c.q. Nationale Nederlanden éénzijdig wijzigingen hebben aangebracht in toegezegde indexatie. Waarschijnlijk was dat zelfs al ingebouwd in het pensioenreglement van destijds, want weggestopt op pag. 18 lees ik nu: ‘t.a.v. de opgebouwde afspraken blijft het bepaalde in art. 9, art. 11 lid 4 en art. 15 lid 1 van toepassing met dien verstande dat een latere wijziging daar ook geldt ten aanzien van de opgebouwde aanspraken’. Maar had ik daar dan niet over geïnformeerd moeten worden door ex-werkgever of Nat. Nederlanden? Want nu blijkt pensioen gewoon flink te zijn uitgehold…

Hartelijke groet,
Corry