Partnerpensioen

Ik wil graag de volgende zaak aan Pensioenklokkenluider voorleggen:

Ik ben enige tijd geleden van werkgever gewisseld en nu blijkt dat mijn verzekerde partnerpensioen bijna gehalveerd is.

Navraag bij mijn oude werkgever leerde dat het partnerpensioen alleen was verzekerd met een overlijdensverzekering. Als ik zou komen te overlijden voor de pensioendatum zou het partnerpensioen worden uitgekeerd.

Bij de nieuwe werkgever is het partnerpensioen weliswaar verzekerd volgens het eindloonprincipe, maar tellen alleen nog door te brengen dienstjaren bij deze werkgever mee. Ik kom bijna 20 dienstjaren tekort voor een volledig verzekerd partnerpensioen.

Is hier nog iets aan te doen?

Vriendelijke groet,
Erik Hospens