Ervaring van een OR lid

Als u het volgende leest, zult u begrijpen dat ik anoniem wil blijven.

 Ik ben 37 jaar en 1,5 jaar geleden in de OR van ons bedrijf gekozen. Een van de eerste zaken waar ik mee te maken kreeg was een voorstel van de bestuurder om de pensioenregeling te “vereenvoudigen”. Het argument van de bestuurder was dat de wetgeving rond pensioenen is veranderd en dat hij daarom genoodzaakt was de regeling aan te passen.

 Ik wil het hier nu niet zozeer over de inhoud hebben als wel mijn teleurstelling laten blijken over de wijze waarop de OR tegen een dergelijke problematiek aankijkt en benadert. Lees meer…