Einde pensioencontract en verplichting andere pensioenregeling?

Hallo Klokkenluider,

Ons pensioencontract (middelloon zonder indexaties) met de verzekeringsmaatschappij loopt op 1 juli 2023 af.
De pensioenadviseur geeft aan dat er een nieuwe pensioentoezegging moet komen (beschikbare premie) omdat er een nieuwe Wet komt.
Ik heb begrepen dat bij een beschikbare premieregeling de pensioenen afhankelijk zijn van beleggingen en dat deze niet zeker zijn.
Ik wil dit niet, wat vinden jullie hiervan?

Vriendelijke groet

Henk B.

Huidige pensioenregeling nu al veranderen in een flatrate?

Hallo Pensioenklokkenluider.
Wij hebben verschillende pensioenregelingen en deze lopen binnenkort af.
Werknemers die voor 1 januari 2017 in dienst waren hebben middelloon en werknemers die later in dienst zijn getreden een beschikbare premieregeling met oplopende premiestaffel.
Vanwege de Wet Toekomst Pensioenen stelt onze pensioenadviseur voor om nu al voor alle werknemers een zelfde premie toe te zeggen.
Uitgangspunt is dat dit budget neutraal gaat gebeuren en alle werknemers dan hetzelfde pensioen hebben met 1 regeling.
Wat vinden jullie hiervan?
Hartelijke groeten,
Matthijs

Van middelloonpensioen met kostenmaximum naar een premieregeling

Vraag aan Klokkenluider:
Wij hebben een pensioenregeling op basis van middelloon (plus indexaties, onvoorwaardelijk voor opgebouwde pensioenen en voorwaardelijk voor ingegane pensioenen. Werkgever -koopsom- en de verzekeraar -winstdeling- stoppen hier jaarlijks een bedrag in). In het verre verleden (toen wij van eindloon naar middelloon overgingen) is afgesproken dat de totale pensioenkosten inclusief de eigen bijdrage niet meer mag bedragen dan 25%. Hiermee is de Ondernemingsraad in het verleden akkoord gegaan.

De pensioenadviseur van onze werkgever heeft de werkgever een brief gestuurd waarin, onder andere. melding is gedaan dat de kosten boven de afgesproken 25% uitkomen. Reden is de steeds lager wordende rente.

Onze werkgever wil niet meer gaan betalen en volgens de pensioenadviseur zullen de pensioenkosten voorlopig naar verwachting ook niet onder de 25% komen. We moeten dus iets veranderen. Dit begrijpen wij en hiermee is de OR akkoord.

Vanwege een nieuwe pensioenwet stelt de adviseur van de werkgever voor om de huidige opgebouwde pensioenen te bevriezen (deze zijn gegarandeerd) en om over te stappen naar een premieregeling met een premie van 25% voor alle werknemers. Deze regeling zou dan ook mogen blijven bestaan na de invoering van deze wet (als die al doorgaat) en hoeven we niet opnieuw te gaan onderhandelen.
Dit voorstel lijkt ons een goed idee, maar missen wij iets?

Alvast dank voor het meedenken en hartelijke groet van de ondernemingsraad van ……….

Prima pensioen voorstel of niet?

Ik zit in de personeelsvertegenwoordiging van ons bedrijf (63 werknemers) en wij hebben geen ondernemingsraad. Graag leg ik volgende vraag aan je voor.
Wij hebben een pensioenregeling op basis van middelloon. Deze regeling loopt binnenkort af. Onze werkgever heeft overlegd met de verzekeringsadviseur en stelt voor om, rekening houdend met een nieuwe pensioenwet die er binnenkort aankomt, hierop te anticiperen en een pensioenregeling in te voeren die onder deze nieuwe wet valt.
De hoogte van de premie bedraagt 17% en volgens de pensioenadviseur van onze werkgever levert dit een prima pensioen op.
Kun je ons hiermee helpen?
Wat vind jij hiervan? Levert 17% een “prima” pensioen op, hoe groot is het risico dat we gaan lopen? Waar moeten wij op letten?
Alvast bedankt en hartelijke groet
Luuk P.

Weer een pensioenfonds minder!

Zeer waarschijnlijk ben ik niet het enige bestuurslid van een pensioenfonds dat werd geconfronteerd met het beëindigen van de uitvoeringsovereenkomst door de werkgever. En dat gebeurt dan juist op het moment dat het fonds in onderdekking is.

Gevolg: als bestuurslid mag je je, in plaats van een goede uitvoering van de pensioenregeling, gaan bezighouden met de liquidatie van het pensioenfonds en de overdracht van de pensioen-verplichtingen naar een andere uitvoerder, meestal een verzekeraar. En je mag de rituele dans om het pensioengeld meemaken, want elke groep blijkt zich ineens alleen maar druk te maken om zijn eigen belang.  Lees meer…