Pensioenfonds J&J betaalt geen indexaties

Beste Pensioenklokkenluider,

Het pensioenfonds van Johnson & Johnson is enkele jaren geleden verplaatst van Nederland naar België.
De dekkingsgraad is momenteel rond de 170% (indexaties in Nederland zijn toegestaan vanaf 105%), maar het fonds blijft op het geld zitten en verhoogd de pensioenen wederom niet, terwijl er ook de afgelopen jaren niet of onvoldoende is geïndexeerd om de inflatie bij te houden.
Onze pensioenen worden door inflatie uitgehold en voor mijn oud-werkgever lijkt het pensioenfonds een mooie cashcow te zijn.
Wat vinden jullie hiervan?

https://www.linkedin.com/company/j-j-pensioen-nederland-gepensioneerden-en-inactieven/

Vriendelijke groet.

Slechte beleggingsresultaten NN

Nationale Nederlanden heeft het gepresteerd om in 2022, vlak voor mijn pensioen, een kwart van de waarde van mijn pensioen kwijt te raken door slechte beleggingen heb ik net ontdekt. Het feit dat het verplicht is om in loondienst pensioen op te bouwen via een officieel pensioenfonds is waardeloos. Een aap zou nog betere resultaten behalen met beleggen.

Geen recht op inzage.

Mijn ex-partner is overleden en daarmee heb ik recht gekregen op 2 hele kleine nabestaandenpensioenen.
Bij de ene pensioenuitvoerder wordt mij volledig transparant uitleg en inzicht gegeven.Het andere pensioen is opgebouwd bij Nationale Nederlanden.
Zij zeggen dat ik geen klant ben maar enkel begunstigde en dat zij mij daarom niet hoeven te informeren.Zij zijn geen pensioenfonds zeggen zij maar verzekeraar.Er zijn tussentijds veranderingen gemaakt maar daar had mijn ex-partner mij over moeten inlichten zeggen zij.
Ik heb in 2017 wel een upo ontvangen, daarna ontbreekt alle informatie.Ik krijg brieven waarin wordt verwezen naar mijn N.N maar de toegang hiernaar toe wordt mij ontzegd.Hoe kan ik controleren of het wel klopt wat N.N. Doet?

gemiste indexaties

Onderwerp: Indexatie en opgebouwde rechten
Misstand: Dit jaar heeft ons bedrijfspensioenfonds een minimale indexatie toegekend en dat was voor mij reden om eens naar de pensioentoeslagen van de afgelopen jaren te kijken. Ik ben sinds 1993 een non-actieve deelnemer. Maar als ik nu naar mijn pensioenregeling en bijbehorend reglement kijk, lijkt het erop dat voormalig werkgever c.q. Nationale Nederlanden éénzijdig wijzigingen hebben aangebracht in toegezegde indexatie. Waarschijnlijk was dat zelfs al ingebouwd in het pensioenreglement van destijds, want weggestopt op pag. 18 lees ik nu: ‘t.a.v. de opgebouwde afspraken blijft het bepaalde in art. 9, art. 11 lid 4 en art. 15 lid 1 van toepassing met dien verstande dat een latere wijziging daar ook geldt ten aanzien van de opgebouwde aanspraken’. Maar had ik daar dan niet over geïnformeerd moeten worden door ex-werkgever of Nat. Nederlanden? Want nu blijkt pensioen gewoon flink te zijn uitgehold…

Hartelijke groet,
Corry

Deskundigen raden verandering pensioenwet af

Hallo Pensioenklokkenluider,

Ik heb aandachtig gekeken naar de behandeling van de Wet toekomst pensioenen in de Eerste Kamer. Een aantal deskundigen raden de Kamer af om de Wet in te voeren, in het bijzonder Professor Eijffinger.
Zijn uitleg treft u hier aan.

Wat vinden jullie? Moet de Wtp vanwege alle commotie stoppen in de Eerste Kamer?

Vriendelijke groet,
Arie