Invoeren eigen bijdrage

Hallo Klokkenluider

Mijn werkgever heeft momenteel een premievrij pensioen. Het niveau is echter dusdanig dat wij niet in de buurt komen van 70% van het inkomen dat gold voor pensionering.
Er wordt nu voorgesteld om in jaarlijkse 4 stapjes van 0,5% (tot 2%) de eigen bijdrage in te voeren.
De werkgever legt er eenzelfde percentage bij. Wij komen hierdoor wel in de buurt van de 70%.
Uiteraard heb ik liever een premievrij pensioen, maar ik zie ook wel dat het pensioenniveau nu te laag is.

De werkgever heeft aangegeven dat alle werknemers mee moeten doen, anders wordt het aanbod ingetrokken.

Wat vinden jullie hiervan?
Alvast dank voor de reactie.

Hartelijke groet
Ron