Verandering van de pensioenregeling

Mevrouw, heren,

Hiermee wil ik graag de klok luiden over het volgende.

Van oudsher hebben wij een pensioenregeling die onder andere is gebaseerd op middelloon plus indexatie.

Omdat ik heb geconstateerd dat de pensioenen de afgelopen jaren niet zijn verhoogd/geïndexeerd heb ik de werkgever de volgende vragen gesteld:

  • Waarom worden onze pensioenen niet geïndexeerd?
  • Wat zijn de voorwaarden voor indexatie?
  • Als onze pensioenen niet meer geïndexeerd worden, wat is er veranderd ten opzichte van enkele jaren geleden toen er wel geïndexeerd werd?

Wij hebben geen eigen pensioenfonds, waardoor wij geen onderdekking kunnen hebben.

Mijn werkgever antwoordde onder andere het volgende:

“De pensioenen worden geïndexeerd uit de overrente en deze wordt al jaren niet betaald door onze verzekeraar. In 2001 is de indexatie door de verzekeraar aangepast van onvoorwaardelijke naar voorwaardelijke indexatie en deze wordt uit de overrente betaald als er ook overrente is. Van overrente is sprake als de daadwerkelijke rente hoger is dan de rente waarmee de verzekeraar de premies berekent.

Wij hebben de OR eind 2000 geïnformeerd over dit besluit en de werknemers hebben een addendum op hun pensioenreglement ontvangen (addendum 3 april 2001).

Ook wij hebben navraag gedaan bij de verzekeraar en deze verklaarde het uitblijven van de indexaties als volgt:

“Wij berekenden de pensioenen tot 2001 met een rekenrente van 4% en deze is vanaf 2001 aangepast naar 3%. De premie steeg hierdoor fors en om de stijging van de premie wat te dempen is er in 2000/2001 overleg geweest om de indexaties niet meer vast te maken maar afhankelijk te maken van de winstdeling van de verzekeraar”.

Ik hoor graag of een verandering van de pensioenregeling op deze wijze gebruikelijk is.

 

Pensioenberekeningen pensioenfondsen en verzekeraars

Bij meerdere pensioenfondsen en verzekeraars worden de berekeningen van het pensioen niet juist uitgevoerd.

  1. Centraal Beheer Achmea: Belooft garantierente van 4%. De bijgeschreven rente op het jaarlijkse overzicht is veel minder.
  2. bPf Bouw: Factor A over het jaar 2015 verschilt in UPO 2016 t.o.v. uitdiensttreding UPO 1 juli 2016
  3. bPf Bouw: Pensioensalaris niet juist
  4. bPF Bouw: Pensioengrondslag = Pensioensalaris – Pensioengrondslag. Deze rekensom is in nadeel van deelnemer aan pensioenregeling niet juist uitgevoerd.
  5. bPf Bouw: Opgebouwd pensioen in jaar = opbouwpercentage x pensioengrondslag. Deze rekensom is eveneens in nadeel van deelnemer aan pensioenregeling niet juist uitgevoerd.
  6. NN: Uiteindelijk is de som van opgebouwd pensioen correct, waardoor ik het heb laten rusten. Echter de berekening blijkt niet conform het pensioenreglement.