De rekenrente is veel te laag, hierdoor missen we indexaties

Hi Klokkenluider,

Door de onterecht te lage rekenrente kunnen onze pensioenen niet verhoogd worden. Pensioenfondsen zijn enorm rijk maar moeten zich arm rekenen. Dit lijkt een vooropgezet plan om de Wet toekomst pensioenen (casinopensioen) er doorheen te drukken. Wat is jullie visie hierop?

Dit is een veelgestelde vraag aan Pensioenklokkenluider.nl