Nooit meer indexaties?

Beste pensioenklokkenluider.nl

Als lid van de pensioencommissie van de OR wil ik de volgende zaak voorleggen en vragen wat we hiermee kunnen.

Onze werkgever heeft de pensioenregeling bij een verzekeraar ondergebracht. Het was een middelloonregeling met indexatie. De indexatiebepaling was als volgt: “De werkgever probeert jaarlijks de pensioenen van de werknemers aan te passen”. De werkgever gebruikt hiervoor de overrente die de pensioenuitvoerder ter beschikking stelt.

Enige jaren geleden is de pensioentoezegging, omdat de kosten te hoog werden,  veranderd van een middelloonregeling in een beschikbare premieregeling. De adviseur heeft verteld hoe de nieuwe pensioenregeling eruitziet,  gezegd dat de opgebouwde pensioenen zouden worden gegarandeerd en dat er niets verandert. Lees meer…

Verschil toegepaste sterftetafels bij afkoop en uitkering??

Vorige jaar ging ik met pensioen, waarbij ik van een 2-tal kleine pensioenen een voorstel tot afkoop kreeg. Bij beide pensioenen werd circa een factor 15 toegepast bij de uitkering (15 keer het jaarbedrag werd uitgekeerd). Daarentegen werd bij een uitkerend pensioen de factor 23,46 toegepast (Gestorte kapitaal werd door deze factor gedeeld om het maandbedrag te bepalen). Het is mij bekend dat alle pensioenverzekeraars hun eigen sterftetafels mogen toepassen (wel onbegrijpelijk), maar dergelijke verschillen lijken mij te gortig. Er loopt op dit moment een procedure via het Kifid en er is melding gemaakt bij DNB en AFM.