Einde pensioencontract en verplichting andere pensioenregeling?

Hallo Klokkenluider,

Ons pensioencontract (middelloon zonder indexaties) met de verzekeringsmaatschappij loopt op 1 juli 2023 af.
De pensioenadviseur geeft aan dat er een nieuwe pensioentoezegging moet komen (beschikbare premie) omdat er een nieuwe Wet komt.
Ik heb begrepen dat bij een beschikbare premieregeling de pensioenen afhankelijk zijn van beleggingen en dat deze niet zeker zijn.
Ik wil dit niet, wat vinden jullie hiervan?

Vriendelijke groet

Henk B.

invaren opgebouwde rechten

Vraag aan Klokkenluider.nl

Wij hebben een regeling bij een pensioenfonds en de werkgever heeft voorgesteld om voor einde van het jaar de regeling te veranderen in een premieregeling met leeftijdstijdsafhankelijke premiestaffel.

Wij hebben berekeningen ontvangen waaruit blijkt dat overstappen naar een leeftijdsafhankelijke premiestaffel gunstiger is dan een leeftijdsonafhankelijke premie. Er hoeft dan minder gecompenseerd te worden. Wij zijn het wel eens met dit punt dat de regeling een staffel wordt.

In de berekening is ook opgenomen dat de opgebouwde pensioenen in het nieuwe stelsel een behoorlijk voordeel gaan opleveren ten opzichte van de huidige opgebouwde pensioenen. Het wordt dus opeens meer waard. Maar is dit niet gek?

eigen adviseur ondernemingsraad

Hallo Klokkenluider
Even wat punten die wij hebben meegemaakt bij de verandering van onze pensioenregeling en waar andere ondernemingsraden mogelijk wat aan kunnen hebben.
Wij zijn namelijk in eerste instantie behoorlijk op het verkeerde been gezet (door de pensioenadviseur van de werkgever). Enkele mededelingen die niet klopten:

“Voorgeschreven dat de berekeningen met de Uniforme Rekenmethodiek moet gebeuren”
Volgens onze eigen adviseur wordt dit niet voorgeschreven. Er is namelijk een open norm en werkgever en Ondernemingsraad bepalen samen op welke wijze de arbeidsvoorwaarden veranderd worden. Niet de Wet. Het wordt juist heel duidelijk aan de sociale partners overgelaten.

Onze eigen adviseur vulde aan dat de methodiek ook helemaal niet zomaar voldoet. Wat je immers gaat doen is een berekening maken van het pensioen bij ongewijzigde voortzetting van de huidige pensioenregeling en je maakt een berekening van de verwachte uitkomsten van de nieuwe pensioenregeling. Als er werknemers op achteruitgaan worden deze in ons geval volledig gecompenseerd.
Wat je mist in de standaardberekening zijn de salarisveerhogingen. Onze werkgever was het snel met ons eens dat het niet onrealistisch is om er vanuit te gaan dat voordat we 68 jaar zijn de slarissen nog wel wat zullen stijgen. Wij hebben voor algemene loonstijgingen 2% genomen plus tot leeftijd 40 jaar 2% salarisstijging en tot leeftijd 55 jaar 1%.

“Het is gebruikelijk om als uitgangspunt het 50-ste percentiel te nemen”
Wij vonden dit bij ons niet gepast. Wij hebben nu een middelloonregeling waarvan de uitkeringen gegarandeerd zijn. Geen enkel risico dus. Bij het 50-ste percentiel (uitkomst uit de Uniforme RekenMethodiek) heb je ook 50% kans dat het minder wordt. Wij zijn overeengekomen met onze werkgever dat er een grotere kans moet zijn dan 50%, dus hebben wij een lager percentiel kunnen afspreken.

“De verandering van het pensioen moet budgetneutraal gebeuren”
Ook deze bewering van de pensioenadviseur klopt niet helemaal. In de Memorie van toelichting staat letterlijk dat de transitie zoveel mogelijk budgetneutraal moet gebeuren.
Dit is een groot verschil want bij ons gingen een aantal werknemers erop achteruit en wij hadden vooraf duidelijk gemaakt dat niemand erop achteruit mocht gaan.
Onze adviseur liet ook een berekening van de pensioenkosten maken die wij zouden gaan betalen als de huidige regeling niet zou worden veranderd en de kosten van de voorgestelde regeling. Dit gaf onze werkgever inzicht dat hij over het totale dienstverband van een werknemer minder ging betalen en dus ook met een percentiel kon rekenen met een grotere kans dat het pensioen ook behaald zou worden. Dit resulteerde voor ons in een eindconclusie dat we beter kon overstappen naar een premieregeling met goede compensatie voor werknemers die erop achteruit zouden gaan.

Wij wisten natuurlijk wel dat de pensioenadviseur van de werkgever er in eerste instantie voor de werkgever zou zitten. Maar dat citaten uit de nieuwe pensioenwet eigenlijk niet kloppen valt ons wel tegen.

Aan onze collega’s leden Ondernemingsraden wapen je en zorg ervoor dat je net als wij ook een goede eigen adviseur hebt.

Voorstel: premiestaffel veranderen in een vast percentage

Hallo Pensioenklokkenluider

Volgens mij moeten wij de alarmbel bij ons bedrijf luiden. Hoe pakken wij dit aan?

Wij hebben een ondernemingsraad, maar zij volgen meestal de voorstellen van de directie.

Onze pensioenregeling is een staffel waaraan wij als werknemer zelf 5% bijdragen.
De staffel loopt in stappen van 7,2% tot 30,6%.
De OR is akkoord gegaan met pensioenverandering: een voor alle werknemers gelijke premie van 10% zonder verplichte eigen bijdrage.
Volgens HR kun je met 10% ook een goed pensioen opbouwen (onze gemiddelde leeftijd ligt onder de 40 jaar) en willen werknemers liever een premievrij pensioen. Als zij willen kunnen zij zelf extra betalingen doen en zo een nog beter pensioen bij elkaar sparen. De lasten voor de werkgever blijven volgens de berekening ongeveer gelijk.
Volgens mij is het zo dat vooral medewerkers vanaf leeftijd 45 jaar erop achteruitgaan en de werkgever gaat er dus op vooruit.
Aanleiding van de verandering is dat het moeilijk werknemers krijgen is (en nu kan een hoger salaris geboden worden) en volgens het pensioenakkoord is alleen een vlakke premie toegestaan, dus anticipeert de directie hier al op.

Graag een reactie.

Vriendelijke groet
Anoniem

Wanneer herstel gemiste pensioenopbouw aan de orde stellen?

Beste Pensioenklokkenluider.
Ik ben deelnemer van een ondernemingsraad en wij hebben de afgelopen jaren fors pensioen ingeleverd. Wij gingen van 2,25% middelloon op 65 jaar met (niet volledige, maar wel deels) indexaties op 65 jaar en zitten nu op 1,875% zonder indexaties op pensioendatum 68 jaar. De premie bedraagt ongeveer 30% zoals ook in het nieuwe stelsel.
Toen de pensioenen van overheidswege versoberd moesten worden hebben wij hiermee ingestemd omdat het niet heel goed met ons bedrijf ging en ook de vooruitzichten dat het beter zou gaan worden geen aanleiding aan de directie gaven om de pensioenen te verbeteren of te compenseren.
De afgelopen jaren gaat het inmiddels prima en hebben wij aan de orde gesteld dat er ingehaald of verbeterd moet worden.
Vanwege economische onrust en de invoering van nieuwe wetgeving wil onze directie wederom wachten.
Wat vinden jullie hiervan?
Met vriendelijke groet,
Ondernemingsraad

Maximale compensatie

Mijn werkgever en de ondernemingsraad zijn (al) in overleg over de verandering van onze middelloonregeling in een premieregeling met leeftijdsafhankelijke premiestaffel omdat we deze dan kunnen houden en de werkgever minder hoeft te compenseren dan als we van onze middelloonregeling naar een premieregeling met leeftijdsonafhankelijke premie gaan. De nieuwe premie bedraagt 27% en de werkgever gaat ook compenseren.
De pensioenadviseur van de werkgever stelt dat maximaal 6% gecompenseerd hoeft te worden.
Het blijkt dat er dan ondanks de compensatiepremie van 6% collega’s op achteruit gaan en eigenlijk hebben wij vooraf aangegeven dat wij niet willen dat er werknemers op achteruit gaan.
Wat vinden jullie hiervan?
Bernard