invaren opgebouwde rechten

Vraag aan Klokkenluider.nl

Wij hebben een regeling bij een pensioenfonds en de werkgever heeft voorgesteld om voor einde van het jaar de regeling te veranderen in een premieregeling met leeftijdstijdsafhankelijke premiestaffel.

Wij hebben berekeningen ontvangen waaruit blijkt dat overstappen naar een leeftijdsafhankelijke premiestaffel gunstiger is dan een leeftijdsonafhankelijke premie. Er hoeft dan minder gecompenseerd te worden. Wij zijn het wel eens met dit punt dat de regeling een staffel wordt.

In de berekening is ook opgenomen dat de opgebouwde pensioenen in het nieuwe stelsel een behoorlijk voordeel gaan opleveren ten opzichte van de huidige opgebouwde pensioenen. Het wordt dus opeens meer waard. Maar is dit niet gek?

Invaren vanwege pensioenakkoord

Ik heb mijn hele leven pensioen opgebouwd via pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Het pensioen wordt vanwege het pensioenakkoord omgezet in een nieuwe regeling. Ook wat ik al heb opgebouwd.
Ik lees overal dat het pensioen hierdoor minder zeker wordt, maar dat er wel eerder geïndexeerd kan worden, maar ook eerder gekort.
Ik heb echter niet de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze verandering.
Eerst jarenlang geen indexaties, die wel waren toegezegd, en straks een onzekerder pensioen.
Ik zit hier niet op te wachten.