zelf keuze maken

Beste Klokkenluider.

Ik ben het er helemaal niet mee eens dat de politiek beslist dat mijn pensioen moet worden omgezet van een vaste uitkering in een variabel pensioen. Ik heb hier zelf niets over te zeggen. Ook kan ik niet zelf beslissen hoe mijn pensioengeld belegd wordt.
War vinden jullie hiervan?
De NSC (met hun actuaris die in de Tweede Kamer zit en er dus verstand van heeft) wil dit dan ook anders geregeld hebben.

Hartelijke groet
Ad