huidige pensioenregeling omzetten naar lage premie en compensatie in het salaris

Beste Klokkenluider,

Wij hebben een vraag (ondernemingsraad).

De pensioenadviseur van onze werkgever (AON) adviseert om onze huidige pensioenregeling te veranderen vanwege de Wet Toekomst Pensioenen. Wij hebben een premieregeling met een mooie staffel.

Het voorstel is om voor alle werknemers, ook de nieuwe, een leeftijdsonafhankelijke premie in te voeren. Het percentage is dan gelijk aan het laagste staffelpercentage (21-jarige werknemer: 8,1%). De werknemers die erop achteruitgaan krijgen in hun salaris dan het verschil tussen de leeftijdsonafhankelijke premie en de premie die zou gelden als zij de staffel doorlopen. Zij mogen, als zij dit willen, het verschil storten in de pensioenregeling zodat zij gelijk uitkomen.

Wat vinden jullie hiervan?

Vriendelijke groet,
Ondernemingsraad

Huidige pensioenregeling nu al veranderen in een flatrate?

Hallo Pensioenklokkenluider.
Wij hebben verschillende pensioenregelingen en deze lopen binnenkort af.
Werknemers die voor 1 januari 2017 in dienst waren hebben middelloon en werknemers die later in dienst zijn getreden een beschikbare premieregeling met oplopende premiestaffel.
Vanwege de Wet Toekomst Pensioenen stelt onze pensioenadviseur voor om nu al voor alle werknemers een zelfde premie toe te zeggen.
Uitgangspunt is dat dit budget neutraal gaat gebeuren en alle werknemers dan hetzelfde pensioen hebben met 1 regeling.
Wat vinden jullie hiervan?
Hartelijke groeten,
Matthijs

Leeftijdsonafhankelijke premie

Hallo Gerard van der Toolen,

Ik lees de vragen die op deze site gesteld worden en de antwoorden die worden gegeven meestal met belangstelling.
Ik heb nu zelf een vraag waar ik graag jouw visie op hoor.

Werkgever wil een leeftijdsonafhankelijke premie gaan invoeren en heeft mij om advies gevraagd. Bestaande werknemers kunnen hun premieregeling met leeftijdsafhankelijke premie houden.

De werkgever wil het graag goed regelen voor de medewerkers. De huidige premieregeling is gebaseerd op de marktrentestaffel. In het verleden is berekend en afgesproken met de ondernemingsraad dat er bij het doorlopen van de volledige diensttijd (42 jaar) een goede kans is dat er een zo goed als maximaal pensioen met indexaties kan worden aangekocht. Het is de bedoeling dat dit ook geldt voor nieuwe werknemers. Welk percentage stel jij voor als leeftijdsonafhankelijke premie?

Ik hoop dat de vraag duidelijk genoeg is.

Invaren vanwege pensioenakkoord

Ik heb mijn hele leven pensioen opgebouwd via pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Het pensioen wordt vanwege het pensioenakkoord omgezet in een nieuwe regeling. Ook wat ik al heb opgebouwd.
Ik lees overal dat het pensioen hierdoor minder zeker wordt, maar dat er wel eerder geïndexeerd kan worden, maar ook eerder gekort.
Ik heb echter niet de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze verandering.
Eerst jarenlang geen indexaties, die wel waren toegezegd, en straks een onzekerder pensioen.
Ik zit hier niet op te wachten.

Maximale compensatie

Mijn werkgever en de ondernemingsraad zijn (al) in overleg over de verandering van onze middelloonregeling in een premieregeling met leeftijdsafhankelijke premiestaffel omdat we deze dan kunnen houden en de werkgever minder hoeft te compenseren dan als we van onze middelloonregeling naar een premieregeling met leeftijdsonafhankelijke premie gaan. De nieuwe premie bedraagt 27% en de werkgever gaat ook compenseren.
De pensioenadviseur van de werkgever stelt dat maximaal 6% gecompenseerd hoeft te worden.
Het blijkt dat er dan ondanks de compensatiepremie van 6% collega’s op achteruit gaan en eigenlijk hebben wij vooraf aangegeven dat wij niet willen dat er werknemers op achteruit gaan.
Wat vinden jullie hiervan?
Bernard

Over compensatie en een (te) lage premie voor nieuwe werknemers

Hallo Gerard van der Toolen,
Ik las op de site dat u ook ondernemingsraden adviseert en nou heb ik een algemene vraag waarmee mogelijk ook andere ondernemingsraden worstelen. Wellicht wilt u hieraan aandacht geven.
Vanwege de Wet Toekomst Pensioenen kiezen wij ervoor dat wij onze middelloonregeling veranderen in een leeftijdsafhankelijke premiestaffel voor bestaande medewerkers zodat wij gebruik kunnen maken van de zogenaamde eerbiedigende werking en deze mogen houden.
Wij hebben een probleem met twee punten die de werkgever voorstelt, namelijk:
1) Vanaf 1 juli 2022 wordt een regeling ingevoerd voor nieuwe werknemers met een erg lage vlakke premie. Kan dit niet tot verboden ongelijke behandeling lijden? Volgens de pensioenadviseur komt dit heel vaak voor en een hogere premie voor nieuwe werknemers geeft ook hogere kosten;
2) De pensioenadviseur van de werkgever heeft een berekening gemaakt, waaruit blijkt dat er werknemers op achteruitgaan. Wij hebben gesteld dat niemand erop achteruit mag gaan. De adviseur baseert zich op de Memorie van Toelichting op de Wet en stelt dat de werkgever niet verplicht is om volledig te compenseren.
Wat vindt u? Zitten we te strak in of hebben wij wel een punt (twee in dit geval)?
Groet,
Anoniem

Mislopen indexaties

Ik las de klacht van Hans die gepubliceerd is 18 maart jl op Pensioenklokkenluider.nl. Ik werk ook bij een verzekeringsmaatschappij en wil hier graag nog het volgende aan toevoegen.
Bij de verandering van eindloon naar middelloon werd met rekenvoorbeelden uitgelegd dat middelloon met indexatie vergelijkbare pensioenen zou opleveren als de eindloonpensioenen. Het blijkt echter dat de pensioenen achter zijn gaan lopen.
Zijn wij bewust op het verkeerde been gezet en zo ja, is er een mogelijkheid om hierop terug te komen?

Met vriendelijke groet Hans de B.