Indexatie vervallen

Vraag voor Klokkenluider.nl
Ik ben acceptant bij een middelgrote verzekeraar en heb hier mijn hele leven meestal met veel plezier gewerkt.
Binnen niet afzienbare tijd ga ik van mijn pensioen genieten.
Zoals iedereen wel weet is het pensioen de afgelopen jaren fors minder geworden. Prepensioen en VUT zijn afgeschaft. Tevens gingen we van eindloon op 65 jaar naar middelloon op 68 jaar en van volledige indexatie met de Cao-verhoging naar “we moeten zien of er voldoende winst wordt behaald zodat er geïndexeerde kan worden”. En het is niet lastig te voorspellen dat er niet voldoende winst is behaald in het verzekeringscontract om volledig te indexeren. We lopen dus achter met indexaties ten opzichte van de Cao-index van de afgelopen jaren.

Een collega maakte mij attent op de blog van Multiraedt van januari 2022 over het niet mogen aanpassen van de onvoorwaardelijke indexatie.
U geeft in deze blog aan dat inmiddels meerdere rechters hebben beslist dat de verandering die in de Cao is opgenomen niet is toegestaan.

Maar hoe gaat dit nu verder? Wat kan ik doen?

Ik zie uw bericht met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet
Hans x

Harmonisatie pensioenleeftijd voor reeds opgebouwde rechten.

Door fusie en overnames heb ik drie verschillende pensioenenregelingen bij 1 pensioenfonds. De eerste twee regelingen zijn beeindigd met een pensioenleeftijd van 62 en 65 jaar. De derde pensioen regeling is aktief, waarvoir nog premie betaald wordt.
Voor alle drie regelingen worden de pensioenleeftijden aangepast naar 68 jaar. Is dat wettelijk toegestaan voor reeds opgebouwde rechten? De waarde van de pensioenen zijn niet gegarandeerd, maar de toegezegde pensioeneeftijden hopelijk toch wel?

Van middelloonpensioen met kostenmaximum naar een premieregeling

Vraag aan Klokkenluider:
Wij hebben een pensioenregeling op basis van middelloon (plus indexaties, onvoorwaardelijk voor opgebouwde pensioenen en voorwaardelijk voor ingegane pensioenen. Werkgever -koopsom- en de verzekeraar -winstdeling- stoppen hier jaarlijks een bedrag in). In het verre verleden (toen wij van eindloon naar middelloon overgingen) is afgesproken dat de totale pensioenkosten inclusief de eigen bijdrage niet meer mag bedragen dan 25%. Hiermee is de Ondernemingsraad in het verleden akkoord gegaan.

De pensioenadviseur van onze werkgever heeft de werkgever een brief gestuurd waarin, onder andere. melding is gedaan dat de kosten boven de afgesproken 25% uitkomen. Reden is de steeds lager wordende rente.

Onze werkgever wil niet meer gaan betalen en volgens de pensioenadviseur zullen de pensioenkosten voorlopig naar verwachting ook niet onder de 25% komen. We moeten dus iets veranderen. Dit begrijpen wij en hiermee is de OR akkoord.

Vanwege een nieuwe pensioenwet stelt de adviseur van de werkgever voor om de huidige opgebouwde pensioenen te bevriezen (deze zijn gegarandeerd) en om over te stappen naar een premieregeling met een premie van 25% voor alle werknemers. Deze regeling zou dan ook mogen blijven bestaan na de invoering van deze wet (als die al doorgaat) en hoeven we niet opnieuw te gaan onderhandelen.
Dit voorstel lijkt ons een goed idee, maar missen wij iets?

Alvast dank voor het meedenken en hartelijke groet van de ondernemingsraad van ……….

Prima pensioen voorstel of niet?

Ik zit in de personeelsvertegenwoordiging van ons bedrijf (63 werknemers) en wij hebben geen ondernemingsraad. Graag leg ik volgende vraag aan je voor.
Wij hebben een pensioenregeling op basis van middelloon. Deze regeling loopt binnenkort af. Onze werkgever heeft overlegd met de verzekeringsadviseur en stelt voor om, rekening houdend met een nieuwe pensioenwet die er binnenkort aankomt, hierop te anticiperen en een pensioenregeling in te voeren die onder deze nieuwe wet valt.
De hoogte van de premie bedraagt 17% en volgens de pensioenadviseur van onze werkgever levert dit een prima pensioen op.
Kun je ons hiermee helpen?
Wat vind jij hiervan? Levert 17% een “prima” pensioen op, hoe groot is het risico dat we gaan lopen? Waar moeten wij op letten?
Alvast bedankt en hartelijke groet
Luuk P.