Partnerpensioen

Ik wil graag de volgende zaak aan Pensioenklokkenluider voorleggen:

Ik ben enige tijd geleden van werkgever gewisseld en nu blijkt dat mijn verzekerde partnerpensioen bijna gehalveerd is.

Navraag bij mijn oude werkgever leerde dat het partnerpensioen alleen was verzekerd met een overlijdensverzekering. Als ik zou komen te overlijden voor de pensioendatum zou het partnerpensioen worden uitgekeerd.

Bij de nieuwe werkgever is het partnerpensioen weliswaar verzekerd volgens het eindloonprincipe, maar tellen alleen nog door te brengen dienstjaren bij deze werkgever mee. Ik kom bijna 20 dienstjaren tekort voor een volledig verzekerd partnerpensioen.

Is hier nog iets aan te doen?

Vriendelijke groet,
Erik Hospens

Verstikkende regelgeving

Ooit hebben werkgevers en werknemers besloten als aanvulling op de AOW pensioenregelingen te sluiten. Hiervoor was nooit zoveel aandacht. Als mensen met pensioen gingen wisten ze dat ze een goed pensioen hadden. In ieder geval wat aan hen was beloofd. Zo ging alles zijn gangetje.

Dat waren nog eens goede tijden. Maar daar hebben we nu niet zoveel meer aan. De tijd dat werkgevers en werknemers zo maar afspraken konden maken over hun regeling is al lang vervlogen. Als een werkgever tegenwoordig een pensioenregeling voor zijn personeel wil treffen, dan krijgt hij te maken met een verstikkende regelgeving. Lees meer…