Pensioenfonds J&J betaalt geen indexaties

Beste Pensioenklokkenluider,

Het pensioenfonds van Johnson & Johnson is enkele jaren geleden verplaatst van Nederland naar België.
De dekkingsgraad is momenteel rond de 170% (indexaties in Nederland zijn toegestaan vanaf 105%), maar het fonds blijft op het geld zitten en verhoogd de pensioenen wederom niet, terwijl er ook de afgelopen jaren niet of onvoldoende is geïndexeerd om de inflatie bij te houden.
Onze pensioenen worden door inflatie uitgehold en voor mijn oud-werkgever lijkt het pensioenfonds een mooie cashcow te zijn.
Wat vinden jullie hiervan?

https://www.linkedin.com/company/j-j-pensioen-nederland-gepensioneerden-en-inactieven/

Vriendelijke groet.