eigen adviseur ondernemingsraad

Hallo Klokkenluider
Even wat punten die wij hebben meegemaakt bij de verandering van onze pensioenregeling en waar andere ondernemingsraden mogelijk wat aan kunnen hebben.
Wij zijn namelijk in eerste instantie behoorlijk op het verkeerde been gezet (door de pensioenadviseur van de werkgever). Enkele mededelingen die niet klopten:

“Voorgeschreven dat de berekeningen met de Uniforme Rekenmethodiek moet gebeuren”
Volgens onze eigen adviseur wordt dit niet voorgeschreven. Er is namelijk een open norm en werkgever en Ondernemingsraad bepalen samen op welke wijze de arbeidsvoorwaarden veranderd worden. Niet de Wet. Het wordt juist heel duidelijk aan de sociale partners overgelaten.

Onze eigen adviseur vulde aan dat de methodiek ook helemaal niet zomaar voldoet. Wat je immers gaat doen is een berekening maken van het pensioen bij ongewijzigde voortzetting van de huidige pensioenregeling en je maakt een berekening van de verwachte uitkomsten van de nieuwe pensioenregeling. Als er werknemers op achteruitgaan worden deze in ons geval volledig gecompenseerd.
Wat je mist in de standaardberekening zijn de salarisveerhogingen. Onze werkgever was het snel met ons eens dat het niet onrealistisch is om er vanuit te gaan dat voordat we 68 jaar zijn de slarissen nog wel wat zullen stijgen. Wij hebben voor algemene loonstijgingen 2% genomen plus tot leeftijd 40 jaar 2% salarisstijging en tot leeftijd 55 jaar 1%.

“Het is gebruikelijk om als uitgangspunt het 50-ste percentiel te nemen”
Wij vonden dit bij ons niet gepast. Wij hebben nu een middelloonregeling waarvan de uitkeringen gegarandeerd zijn. Geen enkel risico dus. Bij het 50-ste percentiel (uitkomst uit de Uniforme RekenMethodiek) heb je ook 50% kans dat het minder wordt. Wij zijn overeengekomen met onze werkgever dat er een grotere kans moet zijn dan 50%, dus hebben wij een lager percentiel kunnen afspreken.

“De verandering van het pensioen moet budgetneutraal gebeuren”
Ook deze bewering van de pensioenadviseur klopt niet helemaal. In de Memorie van toelichting staat letterlijk dat de transitie zoveel mogelijk budgetneutraal moet gebeuren.
Dit is een groot verschil want bij ons gingen een aantal werknemers erop achteruit en wij hadden vooraf duidelijk gemaakt dat niemand erop achteruit mocht gaan.
Onze adviseur liet ook een berekening van de pensioenkosten maken die wij zouden gaan betalen als de huidige regeling niet zou worden veranderd en de kosten van de voorgestelde regeling. Dit gaf onze werkgever inzicht dat hij over het totale dienstverband van een werknemer minder ging betalen en dus ook met een percentiel kon rekenen met een grotere kans dat het pensioen ook behaald zou worden. Dit resulteerde voor ons in een eindconclusie dat we beter kon overstappen naar een premieregeling met goede compensatie voor werknemers die erop achteruit zouden gaan.

Wij wisten natuurlijk wel dat de pensioenadviseur van de werkgever er in eerste instantie voor de werkgever zou zitten. Maar dat citaten uit de nieuwe pensioenwet eigenlijk niet kloppen valt ons wel tegen.

Aan onze collega’s leden Ondernemingsraden wapen je en zorg ervoor dat je net als wij ook een goede eigen adviseur hebt.

Pensioenverandering: welke staffel?

Beste Klokkenluider.nl
Onze pensioenregeling loopt einde van het jaar af en om hetzelfde pensioen te kunnen verzekeren stijgen de kosten dusdanig dat dit onbetaalbaar wordt.
We hebben een pensioenregeling die maximaal middelloon is zonder eigen bijdrage.
Onze werkgever wil dus een andere pensioenregeling en de pensioenadviseur heeft aangegeven dat we met een beschikbare premieregeling hetzelfde uitkomen.
Volgens de pensioenadviseur wordt een hoge staffel toegezegd met 3% rekenrente (uitleggen graag). Dit is makkelijk haalbaar blijkt uit de overzichten van de beleggingsrendementen die hij heeft laten zien.
Deze pensioenregeling met staffel mogen wij houden, ook nadat de wet die het pensioenakkoord regelt van kracht is. Als we de pensioenregeling niet snel veranderen krijgen we te maken met andere regels en dat wordt het er niet beter op.
Dit komt ons raar over, want hoe kan je voor minder geld hetzelfde kopen? Je loopt toch ook meer risico, want je weet niet hoeveel rendement je in de toekomst gaat halen.
Klopt het wel wat de pensioenadviseur zegt en welke tips heeft u?
Groeten
Luuk

Verzekeraar wil niet meewerken aan pensioenverandering

Wij hebben een middelloonregeling en onze adviseur heeft aangegeven dat veranderen van de pensioenregeling voor 2022 grote voordelen voor de werkgever en de medewerkers kan opleveren. De verzekeraar weigert hieraan mee te werken omdat de contractperiode nog niet is afgelopen (loopt tot 31 december 2023, dus maar 1 jaar langer).

Onze pensioenadviseur heeft aangegeven dat veranderen van de pensioenregeling plus compensatie voor werknemers die erop achteruitgaan minder gaat kosten dan wachten totdat voor alle werknemers een vaste premie gaat gelden plus compensatie voor werknemers die erop achteruitgaan omdat een beschikbare premieregeling met leeftijdsafhankelijke premiestaffel volgens het pensioenakkoord mag blijven bestaan.

Onze pensioenadviseur heeft aangeboden om een nieuw contract voor vijf jaar af te sluiten, zodat de verzekeringsmaatschappij ons langer in de boeken heeft staan.
Het is toch ook in het belang van de pensioenverzekeraar dat klanten tevreden zijn (zij stellen dit in hun reclame uitingen).

Wat vinden jullie hiervan en kunnen jullie hiermee wat bij Nationale Nederlanden?

Nieuwe pensioenregeling

Onze ondernemingsraad is ingelicht dat onze pensioenregelingen veranderd gaan worden.
De adviseur van onze werkgever heeft uitgelegd dat alle andere bedrijven ook naar een ander soort regeling omdat garantiepensioen niet meer te betalen is.

Ook wil onze werkgever onze pensioenregelingen harmoniseren. Door het verleden zijn er door overnames verschillende pensioenregelingen in ons bedrijf. Harmonisatie vinden wij op zich een goede zaak omdat er werknemers zijn met veel meer en ook veel minder pensioen.
De werkgever stelt voor om de kosten die zijn betaald in 2019 als uitgangspunt te nemen als budget voor de nieuwe geharmoniseerde regeling en dit budget (% van de loonsom) te gebruiken voor een jaarlijkse inkoop voor alle werknemers.
Wat vindt u hiervan?

Eenzijdige wijziging

Onze werkgever wil de pensioenregeling aanpassen. De verzekeraar heeft het contract opgezegd en dezelfde pensioenregeling kost volgens de pensioenadviseur van de werkgever 50%-75% meer.

Onze werkgever heeft onze ondernemingsraad verteld dat zij zonder instemming de pensioenregeling mag aanpassen omdat in het pensioenreglement staat dat dit toegestaan is als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Wij hebben de afgelopen twee jaar minder winst gemaakt en dit geeft volgens de advocaat van de werkgever de mogelijkheid om van dit artikel gebruik te maken.

Wij hebben het hierover gehad en vinden dit raar. Een arbeidsovereenkomst is toch een overeenkomst die je niet zo maar zonder instemming van de werknemers en OR mag veranderen. Wij begrijpen best dat zo’n premieverhoging fors, maar het bedrijf gaat volgens ons niet failliet als de premie verhoogd wordt.

Werkgever wil van de Cao af

Hallo Pensioenklokkenluider.nl

ik wil het volgende voorleggen.

Mijn werkgever is aangesloten bij een Cao (vervoer) en wil uit de Cao en naar een ander soort pensioenregeling.

De huidige Cao zijn de pensioenen op basis van middelloon met indexaties. In de nieuwe Cao is er sprake van een beschikbare premieregeling. De werkgever wil dat wij dezelfde werknemersbijdrage (meer dan 10%) blijven betalen.

Volgens mij gaan wij er fors op achteruit. klopt dit en is hier wat aan te doen?

Vriendelijke groet,