Deskundigen raden verandering pensioenwet af

Hallo Pensioenklokkenluider,

Ik heb aandachtig gekeken naar de behandeling van de Wet toekomst pensioenen in de Eerste Kamer. Een aantal deskundigen raden de Kamer af om de Wet in te voeren, in het bijzonder Professor Eijffinger.
Zijn uitleg treft u hier aan.

Wat vinden jullie? Moet de Wtp vanwege alle commotie stoppen in de Eerste Kamer?

Vriendelijke groet,
Arie

Meer dan genoeg pensioengeld

Hallo Pensioenklokkenluider.nl
Ik begrijp niet dat de pensioenen niet gewoon geïndexeerd kunnen worden en dat de pensioendatum, zoals in bv Frankrijk, niet naar 62 of hoe het vroeger was 65 jaar zou kunnen. We hebben toch geld genoeg in de pensioenpotten en er komt ieder jaar meer premie bij dan dat er aan uitkeringen uitgaat. We rekenen onszelf arm!
Ik moet bijna 50 jaar werken in een zwaar beroep en trek dit niet.
Bezorgde burger.

Ontslag of soberder pensioen?

Hallo klokkenluider.nl

In 2015 kondigde mijn werkgever aan de pensioenregeling te versoberen omdat de premie te hoog zou gaan worden vanwege de gedaalde rente( premie bij Aegon zou van € 290K naar € 350K gaan). Werkgever verlaagde (voor hen) budgetneutraal de pensioenopbouw van 1,85% naar 1,75%.
Onder dreiging van ontslag heb ik ingestemd met deze verandering.
Twee jaar later heeft de werkgever de middelloonregeling omgezet in een premieregeling. De leeftijdsafhankelijke premiestaffel was op 4% gebaseerd. Hiermee ben ik niet akkoord gegaan en heb compensatie voor de achteruitgang geëist. We zijn inmiddels een aantal jaren verder en mijn pensioendatum komt in zicht.
Wat vinden jullie hiervan?

Groet,
Jos

Invoeren eigen bijdrage

Hallo Klokkenluider

Mijn werkgever heeft momenteel een premievrij pensioen. Het niveau is echter dusdanig dat wij niet in de buurt komen van 70% van het inkomen dat gold voor pensionering.
Er wordt nu voorgesteld om in jaarlijkse 4 stapjes van 0,5% (tot 2%) de eigen bijdrage in te voeren.
De werkgever legt er eenzelfde percentage bij. Wij komen hierdoor wel in de buurt van de 70%.
Uiteraard heb ik liever een premievrij pensioen, maar ik zie ook wel dat het pensioenniveau nu te laag is.

De werkgever heeft aangegeven dat alle werknemers mee moeten doen, anders wordt het aanbod ingetrokken.

Wat vinden jullie hiervan?
Alvast dank voor de reactie.

Hartelijke groet
Ron