Ontslag of soberder pensioen?

Hallo klokkenluider.nl

In 2015 kondigde mijn werkgever aan de pensioenregeling te versoberen omdat de premie te hoog zou gaan worden vanwege de gedaalde rente( premie bij Aegon zou van € 290K naar € 350K gaan). Werkgever verlaagde (voor hen) budgetneutraal de pensioenopbouw van 1,85% naar 1,75%.
Onder dreiging van ontslag heb ik ingestemd met deze verandering.
Twee jaar later heeft de werkgever de middelloonregeling omgezet in een premieregeling. De leeftijdsafhankelijke premiestaffel was op 4% gebaseerd. Hiermee ben ik niet akkoord gegaan en heb compensatie voor de achteruitgang geëist. We zijn inmiddels een aantal jaren verder en mijn pensioendatum komt in zicht.
Wat vinden jullie hiervan?

Groet,
Jos

Invoeren eigen bijdrage

Hallo Klokkenluider

Mijn werkgever heeft momenteel een premievrij pensioen. Het niveau is echter dusdanig dat wij niet in de buurt komen van 70% van het inkomen dat gold voor pensionering.
Er wordt nu voorgesteld om in jaarlijkse 4 stapjes van 0,5% (tot 2%) de eigen bijdrage in te voeren.
De werkgever legt er eenzelfde percentage bij. Wij komen hierdoor wel in de buurt van de 70%.
Uiteraard heb ik liever een premievrij pensioen, maar ik zie ook wel dat het pensioenniveau nu te laag is.

De werkgever heeft aangegeven dat alle werknemers mee moeten doen, anders wordt het aanbod ingetrokken.

Wat vinden jullie hiervan?
Alvast dank voor de reactie.

Hartelijke groet
Ron

Partnerpensioen te laag

Hallo Pensioenklokkenluider.

Mij partner is overleden. Wij hebben ons partnerpensioen laten registreren en het pensioenfonds (Bpf-Bouw) kent een opgebouwd partnerpensioen. Op de melding dat het partnerpensioen uitgekeerd moet worden kreeg ik de volgende opmerking:
“De hoogte van uw partnerpensioen klopt
U stuurde een pensioenoverzicht mee van 17 september 2022. U was nog niet bekend bij ons als partner van de heer ….. Omdat u niet getrouwd was met de heer ….. krijgt u niet het volledige partnerpensioen. Bij een samenlevingscontract geldt er een extra voorwaarde. Er is alleen recht op het opgebouwde partnerpensioen tot en met 31 december 1999 als uw partner op het moment van overlijden actief deelnemer was bij bpfBOUW. Zijn deelname bij bpfBOUW was al eerder gestopt. “

Ik ben er vanuit gegaan dat het geregistreerde partnerschap en huwelijks partnerschap gelijk wordt behandeld.

Wilt u hier eens naar kijken?