Pensioenfonds J&J betaalt geen indexaties

Beste Pensioenklokkenluider,

Het pensioenfonds van Johnson & Johnson is enkele jaren geleden verplaatst van Nederland naar België.
De dekkingsgraad is momenteel rond de 170% (indexaties in Nederland zijn toegestaan vanaf 105%), maar het fonds blijft op het geld zitten en verhoogd de pensioenen wederom niet, terwijl er ook de afgelopen jaren niet of onvoldoende is geïndexeerd om de inflatie bij te houden.
Onze pensioenen worden door inflatie uitgehold en voor mijn oud-werkgever lijkt het pensioenfonds een mooie cashcow te zijn.
Wat vinden jullie hiervan?

https://www.linkedin.com/company/j-j-pensioen-nederland-gepensioneerden-en-inactieven/

Vriendelijke groet.

Een antwoord naar “Pensioenfonds J&J betaalt geen indexaties”

 1. Goed dat jullie dit initiatief hebben genomen!
  https://lnkd.in/eSiw2S97

  Het “probleem” van een pensioenfonds in België is dat een werkgever behoorlijk vrij is hoe te beleggen. Restrictie is dat de werkgever er wel voor moet zorgen dat er voldoende geld in de pot zit. Dit lijkt er toe te leiden dat het fonds dus veel risico neemt met de beleggingen, mooie rendementen behaalt en dan op de lange duur minder premie hoeft te betalen. Extra risico heeft zich de afgelopen jaren immers uitbetaald en voor een rijke werkgever als J&J is deze financieringswijze dus lucratief. Keerzijde is dat hoe meer geld er in de pot zit, des te groter de kans is dat in enig jaar niet extra betaald moet worden vanwege tegenvallende beleggingen. Het is dus erg gunstig voor het fonds om de dekkingsgraad zo hoog mogelijk te houden en dus maar niet te indexeren. Laat dit ook een les zijn voor ondernemingsraden bij andere fondsen die naar België willen vertrekken.
  Een ander nadeel is dat er niet ingevaren hoeft te worden (tot op heden, hierover zijn Kamervragen gesteld). Bij invaren zou immers de hele pensioenpot verdeeld moeten worden.
  Van belang is nog wat overeengekomen is ten aanzien van de indexaties. Wat staat er in de pensioenreglementen? Hierop hebben wij geen zicht.
  Succes, blijf actie voeren en de pers zoeken.
  Hartelijke groet
  Gerard van der Toolen
  OR-Pensioenadviseurs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*