Aanmeldingshulp

Hoe kan ik een misstand of negatieve ervaring indienen?

  • Op het aanmeldingsformulier kunt U een misstand of negatieve ervaring op pensioengebied indienen, waarover u de klok wilt luiden. Na goedkeuring zullen wij Uw ervaring op de website plaatsen.

Kan een door mij ingediende misstand anoniem worden gepubliceerd?

  • Ja. Anonimiteit wordt kan worden bereikt door het gebruik van een schuilnaam. Bij het indienen van een misstand hoeft U dus niet uw eigen naam op te geven. Uw emailadres wordt door ons niet gepubliceerd.

Hoe weet ik dat U mijn misstand ontvangen hebt?

  • Na een correcte aanmelding van Uw misstand ziet U een bevestiging dat de misstand door ons ontvangen is.

Wat gebeurt er na het indienen van een misstand?

  • Uw misstand wordt binnen 5 werkdagen door ons beoordeeld voor opname in ons archief. Indien de misstand als passend wordt beoordeeld, wordt die vervolgens opgenomen in ons archief, en is deze zichtbaar op de website.

Waarom wordt de door mij ingediende misstand beoordeeld?

  • De misstand wordt beoordeeld op passendheid binnen de doelstelling van de website en kan zonder opgave van redenen worden geweigerd.

Wat gebeurt er met mijn ingediende misstand?

  • Na opname van uw misstand in ons archief is deze na te lezen op onze website. Elke misstand wordt door ons ingedeeld in een of meer categorieën en kan hierop worden gevonden. Zowel door ons als door derden kan er op iedere misstand worden gereageerd en kunnen verbeteringen en/of oplossingen worden aangedragen.

Terug naar het aanmeldingsformulier.