Verschil toegepaste sterftetafels bij afkoop en uitkering??

Vorige jaar ging ik met pensioen, waarbij ik van een 2-tal kleine pensioenen een voorstel tot afkoop kreeg. Bij beide pensioenen werd circa een factor 15 toegepast bij de uitkering (15 keer het jaarbedrag werd uitgekeerd). Daarentegen werd bij een uitkerend pensioen de factor 23,46 toegepast (Gestorte kapitaal werd door deze factor gedeeld om het maandbedrag te bepalen). Het is mij bekend dat alle pensioenverzekeraars hun eigen sterftetafels mogen toepassen (wel onbegrijpelijk), maar dergelijke verschillen lijken mij te gortig. Er loopt op dit moment een procedure via het Kifid en er is melding gemaakt bij DNB en AFM.