Partnerpensioen

Ik wil graag de volgende zaak aan Pensioenklokkenluider voorleggen:

Ik ben enige tijd geleden van werkgever gewisseld en nu blijkt dat mijn verzekerde partnerpensioen bijna gehalveerd is.

Navraag bij mijn oude werkgever leerde dat het partnerpensioen alleen was verzekerd met een overlijdensverzekering. Als ik zou komen te overlijden voor de pensioendatum zou het partnerpensioen worden uitgekeerd.

Bij de nieuwe werkgever is het partnerpensioen weliswaar verzekerd volgens het eindloonprincipe, maar tellen alleen nog door te brengen dienstjaren bij deze werkgever mee. Ik kom bijna 20 dienstjaren tekort voor een volledig verzekerd partnerpensioen.

Is hier nog iets aan te doen?

Vriendelijke groet,
Erik Hospens

4 antwoorden naar “Partnerpensioen”

 1. Mogelijk kan waardeoverdracht van het pensioen dat bij de vorige werkgever (s) is opgebouwd een oplossing bieden.
  Bij de nieuwe pensioenuitvoerder wordt voor het oude pensioen bij de nieuwe uitvoerder extra dienstjaren gekocht, waardoor in ieder geval het partnerpensioen zal stijgen.
  Let wel op wat de waardeoverdracht met het ouderdomspensioen zal gaan doen ( bv hoe zit het met indexaties, gegarandeerd pensioen of geen garantie meer etc.) na premievrijmaking ten opzichte van je nieuwe pensioenregeling.
  Vraag om waardeoverdracht bij de oude pensioenuitvoerder en vraag jouw adviseur om advies.
  Hier wordt je in ieder geval beter van.

 2. Het begin ligt bij het omzetten van ouderdomspensioen van de vorige werkgever in een ouderdoms- én partnerpensioen. Die mogelijkheid staat in je oude pensioenreglement.
  Vervolgens kun je (laten) onderzoeken of waardeoverdracht aan te bevelen is.
  Tot slot is het de vraag of je partnerpensioen nog wel moet verzekeren via de pensioenregeling of beter in privé een kapitaal via overlijdensrisicoverzekering kunt verzekeren, dus de premie uit netto inkomen betalen. Komt er voor nabestaanden een onbelaste uitkering. Denk wel aan de erfbelasting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*