3 antwoorden naar “Gestolen pensioenpremies terugbetalen”

 1. Dank voor deze vraag Willem,

  De pensioenafspraken moeten nu en ook in de toekomst nagekomen worden.
  De pensioenen voor de huidige gepensioneerden als de toekomstige gepensioneerden. Omdat hierover afspraken zijn gemaakt en we uiteraard willen dat de pensioenen ook worden uitgekeerd heeft de overheid vastgesteld dat pensioenfondsen hun vermogen en hun verplichtingen voorzichtig moeten waarderen. Er moet immers voldoende geld in de pot zitten en blijven om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Al jaren wordt onvoldoende premie betaald (zodat de salarissen wat hoger kunnen zijn) en de rente is de afgelopen decennia fors gedaald. Je moet dus meer geld in de pot hebben vanwege de lage rente. € 1,00 Pensioen is duurder geworden. Om hier wat aan te doen is juist de Wtp van kracht geworden. De verwachting is dat fondsen beter kunnen beleggen omdat stringente beleggingsafspraken worden geschrapt en als de premies even hoog blijven en je haalt hogere rendementen kun je ook hogere pensioenen uitkeren. Dit is dus volgens mij een stap vooruit en dit blijkt ook uit de berekeningen.

  Dan de onttrekkingen die 80-er/90-er jaren van de vorige eeuw zijn gedaan.
  NL had toen een begrotingstekort en een pensioenvermogen overschot. Tevens konden de lonen onvoldoende verhoogd worden. De regering Lubbers heeft toen een afspraak gemaakt met het ABP dat er minder premies betaald zouden worden (de dekkingsgraden waren toen heel hoog). Overheid en de werknemers profiteerden hiervan.
  Ik zou de afspraak hebben proberen te maken met de overheid dat als het wellicht later slechter zou gaan zij hun deel in ieder geval terug hadden moeten betalen. Dit gebeurde echter niet. Bij de werknemers de in het verleden niet betaalde premies terughalen kan natuurlijk ook niet.

  Hierover is een duidelijk artikel geschreven.
  https://www.trouw.nl/nieuws/van-pensioenroof-of-diefstal-is-geen-sprake~b3b85d77/

  Mooie dag en hartelijke groet
  Gerard van der Toolen
  OR-Pensioenadviseurs

 2. een paar jaar geleden waren er 67000 prepensioenen uitbetaald dat jaar.
  ik weet echter dat Denhaag alleen controleert of ze zijn uitbetaald.
  ik weet dat al die 67000 mensen nog in leven zijn die er 40 jaar voor spaarden.
  ik weet dat 67000 mensen onterecht hun prepensioen ontvangen.
  het gaat om de regel genoemt in hun prepensioen contract :
  bent u op de dag dat uw prepensioen ingaat arbeidsongeschikt dan verliest u uw prepensioen.

  • Hallo Bas,

   Goede opmerking.
   In het tarief (en dus de premies die zijn betaald voor prepensioen) was hiermee rekening gehouden.
   Men ging er vanuit dat als je arbeidsongeschikt was geworden je al een soort van prepensioen (toen Wao) had.

   Hartelijke groet
   Gerard van der Toolen
   OR-Pensioenadviseurs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*