Een antwoord naar “Casinopensioen”

 1. De term Casinopensioen is bedacht door de vakbond, het FNV. Tijdens het eerste overleg over het Pensioenakkoord, was dit de mening.
  Er is toch een Pensioenakkoord gesloten en dit Pensioenakkoord is ook unaniem ondersteund in de Tweede Kamer.
  De vakbond heeft dus een andere mening gekregen. Wellicht is er naar de lange termijn gekeken en zijn er wat sommen gemaakt.
  Maar meerdere politieke partijen (SP en PVV) gebruiken deze term regelmatig.
  Bedoeld wordt dat er op onverantwoorde wijze belegd wordt met pensioengelden en dat de uitkeringen afhankelijk zijn van beleggingen.

  Gesteld moet worden dat pensioengelden ook nu belegd worden. Pensioenfondsen die geen tekort hebben beleggen ongeveer 50% in zakelijke waarden (aandelen) en ca 50% in vastrentende waarden. Omdat veel pensioenfondsen tot voor kort onvoldoende bezittingen hadden mochten zij maar een klein deel van hun vermogen in zakelijke waarden beleggen. Zakelijke waarden heb je nodig om rendement te behalen. Met alleen minder risicovolle beleggingen hou je de inflatie niet bij en verlies je dus. De afgesproken pensioenen kunnen dan niet worden uitgekeerd of de premies moeten fors omhoog.

  In het nieuwe stelsel zal het deel zakelijke waarden iets toenemen. Dit komt omdat de vereiste dekkingsgraad daalt (nu 110% en dit wordt 101%). Pensioenfondsen hoeven dus minder bezittingen te hebben ten opzichte van de uitkeringen dan volgens het huidige stelsel. Er wordt niet meer geëist dat fondsen voldoende bezittingen hebben om nominale pensioenen uit te keren. Zij zijn dus wat vrijer in de keuze van beleggingen en dit levert naar verwachting meer rendement op. Fondsen gaan natuurlijk niet 100% in hoogrisicodragende beleggingen. Hun verantwoordelijkheid is groot.
  Conclusie: er zal iets meer in zakelijke waarden belegd worden, maar niet heel veel meer dan in de huidige situatie.

  Waar een grotere verandering in zit zijn de uitkeringen. Omdat deze nu erg zeker moeten zijn (pensioenfondsen moeten uiteraard hun verplichtingen nakomen en de overheid ziet hierop toe) en deze minder zeker worden, is hierop kritiek. Om ervoor te zorgen dat de uitkeringen niet teveel fluctueren wordt een solidariteitsreserve gevormd (maximaal 15% van het totale pensioenvermogen) waarvan enige demping van veel hogere of lagere pensioenen verwacht mag worden. De uitkeringen zullen naar verwachting wel wat gaan fluctueren en hier zit eigenlijk niemand op te wachten. Uit berekeningen blijkt dat het start pensioen, na ingang van de Wtp, wel hoger zal zijn en dus zit er al wat buffer in.

  Ik hoop dat pensioenfondsen hun solidariteitsreserve zo goed als mogelijk inrichten, zodat dalende pensioenen zoveel mogelijk worden voorkomen. de afweging risico nemen en zekerheid is van groot belang en hierin moet een evenwicht gevonden worden. Allebei gaat niet, of de premies moeten zeer fors omhoog.
  Met het gebruiken van de term casinopensioen ben je (PVV en SP) volgens mij bewust stemming aan het maken.

  Gerard van der Toolen
  OR-Pensioenadviseurs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*