gemiste indexaties

Onderwerp: Indexatie en opgebouwde rechten
Misstand: Dit jaar heeft ons bedrijfspensioenfonds een minimale indexatie toegekend en dat was voor mij reden om eens naar de pensioentoeslagen van de afgelopen jaren te kijken. Ik ben sinds 1993 een non-actieve deelnemer. Maar als ik nu naar mijn pensioenregeling en bijbehorend reglement kijk, lijkt het erop dat voormalig werkgever c.q. Nationale Nederlanden éénzijdig wijzigingen hebben aangebracht in toegezegde indexatie. Waarschijnlijk was dat zelfs al ingebouwd in het pensioenreglement van destijds, want weggestopt op pag. 18 lees ik nu: ‘t.a.v. de opgebouwde afspraken blijft het bepaalde in art. 9, art. 11 lid 4 en art. 15 lid 1 van toepassing met dien verstande dat een latere wijziging daar ook geldt ten aanzien van de opgebouwde aanspraken’. Maar had ik daar dan niet over geïnformeerd moeten worden door ex-werkgever of Nat. Nederlanden? Want nu blijkt pensioen gewoon flink te zijn uitgehold…

Hartelijke groet,
Corry

Deskundigen raden verandering pensioenwet af

Hallo Pensioenklokkenluider,

Ik heb aandachtig gekeken naar de behandeling van de Wet toekomst pensioenen in de Eerste Kamer. Een aantal deskundigen raden de Kamer af om de Wet in te voeren, in het bijzonder Professor Eijffinger.
Zijn uitleg treft u hier aan.

Wat vinden jullie? Moet de Wtp vanwege alle commotie stoppen in de Eerste Kamer?

Vriendelijke groet,
Arie

Meer dan genoeg pensioengeld

Hallo Pensioenklokkenluider.nl
Ik begrijp niet dat de pensioenen niet gewoon geïndexeerd kunnen worden en dat de pensioendatum, zoals in bv Frankrijk, niet naar 62 of hoe het vroeger was 65 jaar zou kunnen. We hebben toch geld genoeg in de pensioenpotten en er komt ieder jaar meer premie bij dan dat er aan uitkeringen uitgaat. We rekenen onszelf arm!
Ik moet bijna 50 jaar werken in een zwaar beroep en trek dit niet.
Bezorgde burger.

Einde pensioencontract en verplichting andere pensioenregeling?

Hallo Klokkenluider,

Ons pensioencontract (middelloon zonder indexaties) met de verzekeringsmaatschappij loopt op 1 juli 2023 af.
De pensioenadviseur geeft aan dat er een nieuwe pensioentoezegging moet komen (beschikbare premie) omdat er een nieuwe Wet komt.
Ik heb begrepen dat bij een beschikbare premieregeling de pensioenen afhankelijk zijn van beleggingen en dat deze niet zeker zijn.
Ik wil dit niet, wat vinden jullie hiervan?

Vriendelijke groet

Henk B.

Geen compensatie vanwege dichtbij pensioendatum?

Hallo Klokkenluider.nl
Onze pensioenregeling wordt veranderd van een maximale middelloonregeling (helaas zonder indexaties) naar een premieregeling.
De adviseur heeft uitgelegd dat de staffel is gebaseerd op 3% rendement. Dus als je ieder jaar 3% rendement haalt zou je een vergelijkbaar pensioen hebben als in de middelloonregeling.
Volgens de pensioenadviseur van mijn werkgever heb ik bijna mijn hele pensioen al bij elkaar gespaard (nog maar 3 jaar te gaan) dus hoeft er voor mij niet gecompenseerd te worden. Ik vind dit raar.
Mijn pensioen wordt minder zeker, want de premies worden belegd en je weet toch ook niet of je ieder jaar de 3% haalt?.
Wat vinden jullie hiervan?
Vriendelijke groet,
Hans

Ontslag of soberder pensioen?

Hallo klokkenluider.nl

In 2015 kondigde mijn werkgever aan de pensioenregeling te versoberen omdat de premie te hoog zou gaan worden vanwege de gedaalde rente( premie bij Aegon zou van € 290K naar € 350K gaan). Werkgever verlaagde (voor hen) budgetneutraal de pensioenopbouw van 1,85% naar 1,75%.
Onder dreiging van ontslag heb ik ingestemd met deze verandering.
Twee jaar later heeft de werkgever de middelloonregeling omgezet in een premieregeling. De leeftijdsafhankelijke premiestaffel was op 4% gebaseerd. Hiermee ben ik niet akkoord gegaan en heb compensatie voor de achteruitgang geëist. We zijn inmiddels een aantal jaren verder en mijn pensioendatum komt in zicht.
Wat vinden jullie hiervan?

Groet,
Jos