Ontslag of soberder pensioen?

Hallo klokkenluider.nl

In 2015 kondigde mijn werkgever aan de pensioenregeling te versoberen omdat de premie te hoog zou gaan worden vanwege de gedaalde rente( premie bij Aegon zou van € 290K naar € 350K gaan). Werkgever verlaagde (voor hen) budgetneutraal de pensioenopbouw van 1,85% naar 1,75%.
Onder dreiging van ontslag heb ik ingestemd met deze verandering.
Twee jaar later heeft de werkgever de middelloonregeling omgezet in een premieregeling. De leeftijdsafhankelijke premiestaffel was op 4% gebaseerd. Hiermee ben ik niet akkoord gegaan en heb compensatie voor de achteruitgang geëist. We zijn inmiddels een aantal jaren verder en mijn pensioendatum komt in zicht.
Wat vinden jullie hiervan?

Groet,
Jos

Invoeren eigen bijdrage

Hallo Klokkenluider

Mijn werkgever heeft momenteel een premievrij pensioen. Het niveau is echter dusdanig dat wij niet in de buurt komen van 70% van het inkomen dat gold voor pensionering.
Er wordt nu voorgesteld om in jaarlijkse 4 stapjes van 0,5% (tot 2%) de eigen bijdrage in te voeren.
De werkgever legt er eenzelfde percentage bij. Wij komen hierdoor wel in de buurt van de 70%.
Uiteraard heb ik liever een premievrij pensioen, maar ik zie ook wel dat het pensioenniveau nu te laag is.

De werkgever heeft aangegeven dat alle werknemers mee moeten doen, anders wordt het aanbod ingetrokken.

Wat vinden jullie hiervan?
Alvast dank voor de reactie.

Hartelijke groet
Ron