zelf keuze maken

Beste Klokkenluider.

Ik ben het er helemaal niet mee eens dat de politiek beslist dat mijn pensioen moet worden omgezet van een vaste uitkering in een variabel pensioen. Ik heb hier zelf niets over te zeggen. Ook kan ik niet zelf beslissen hoe mijn pensioengeld belegd wordt.
War vinden jullie hiervan?
De NSC (met hun actuaris die in de Tweede Kamer zit en er dus verstand van heeft) wil dit dan ook anders geregeld hebben.

Hartelijke groet
Ad

Een antwoord naar “zelf keuze maken”

 1. Beste Ad,
  Dank voor deze vraag.
  Ook in het huidige stelsel hebben werknemers niet zoveel te vertellen over hun pensioen. Deze worden immers vastgesteld door de deskundigen van Sociale Partners en als zij aantonen dat zij representatief zijn wordt de Cao door de minister algemeen verbindend verklaard en geldt deze voor alle bedrijven en werknemers in de branche. Dit verandert dus niet met de komst van de Wtp.

  De deskundigen van de Sociale Partners bepalen de inhoud van de pensioenregelingen en de besturen van de pensioenfondsen bepalen onder andere op welke wijze het pensioenvermogen belegd wordt.
  Over het algemeen doen deze deskundigen het best goed, immers we hebben het beste pensioenstelsel van de wereld (en met de Wtp krijgen we er zelfs een aantal punten bij) en ongeveer 1/3 van het pensioen komt uit rendement.

  Gemiddeld beleggen deskundigen natuurlijk beter dan particulieren. Zeker vanwege de enorm lange beleggingsduur (bij pensioen > 30 jaar) is overlaten aan professionals meestal beter. Dit geldt ook voor het pensioenniveau dat bij bedrijven die onder een Cao vallen gemiddeld veel beter is dan bedrijven die niet onder een Cao vallen.

  Niet zelf beslissen heeft dus nadelen maar zeker ook grote voordelen.

  Daarnaast heeft u het over vaste uitkeringen in het huidige stelsel. Dit is niet zo, immers het volledige pensioenvermogen is belegd en alleen de deelnemers lopen het beleggingsrisico. De uitkering en eventuele indexaties zijn afhankelijk van de dekkingsgraad en een besluit van het bestuur. Niet vast dus en we hebben afgelopen jaren ook dalingen van de pensioenen gehad om over uitblijven van indexaties maar niet te spreken.

  In het nieuwe stelsel wordt het risico juist kleiner. In het huidige stelsel wordt gemiddeld bij de fondsen 60% in aandelen belegd en in het nieuwe stelsel wordt het aandelenbelang gemiddeld rond de 40%. Minder risico dus en alleen de deelnemers lopen het beleggingsrisico!

  Daarnaast zijn er nieuwe instrumenten gekomen om eventuele schommelingen van het pensioen te voorkomen (solidariteitsreserve en spreiden van rendementen).

  Uit de beschikbare transitieplannen blijkt dat er minder risico en een grotere kans op verhogingen is in de Wtp.

  Mooi dat er een actuaris in de Tweede Kamer zit. Maar hou er rekening mee dat er een stuk of 1.600 actuarissen zijn en het solidaire stelsel waar de meeste werknemers onder gaan vallen ingewikkeld is, maar door actuarissen is bedacht en gemaakt. Bij wijzigingen van pensioenregelingen die door een pensioenfonds worden uitgevoerd zijn in de regel meerdere actuarissen betrokken.

  NSC wil dat werknemers zelf een keuze krijgen en hiervan kan opgemerkt worden dat ik persoonlijk liever vertegenwoordigd wordt door deskundigen van sociale partners met hun adviseurs dan door deelnemers (die gemiddeld “niet zo heel veel” van pensioen begrijpen).

  Bij een keuze in oude stelsel blijven met opgebouwd pensioen of invaren weet de deelnemer niet waarvoor hij kiest als niet wordt ingevaren. Van tevoren weet je immers niet hoeveel mensen achterblijven en wat hun gemiddelde leeftijd is. Onbekend is dus over hoeveel pensioenvermogen de kosten omgeslagen moeten worden en ook niet hoe er belegd gaat/mag worden. Hoe ouder de gemiddelde deelnemer des te voorzichtiger belegd moet worden met dus naar verwachting lagere rendementen.
  De deelnemer weet dus ook niet hoeveel rendement verwacht mag worden en hoeveel verhogingen hieruit gefinancierd zouden kunnen worden. Daarnaast is achterblijven een tijdelijke keuze. De kosten zullen voor de achterblijvers zo hoog worden (ivm steeds kleinere groep) dat het pensioenfonds zal moeten besluiten om te stoppen.

  Als u nog vragen hebt dan weet u ons te vinden.

  Mooie dag en hartelijke groet
  Gerard van der Toolen
  OR-Pensioenadviseurs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*