Een antwoord naar “Grote verliezen pensioenfondsen door derivaten”

 1. Beste Roel,
  Op social media wordt inderdaad regelmatig aandacht gevraagd voor dit onderwerp.
  Er wordt, voorzover wij dit hebben begrepen, gesuggereerd dat De Nederlandse Bank pensioenfondsen opdracht heeft gegeven om zodoende de banken te redden.
  Ik heb zelf verschillende fondsbestuurders hierover benaderd en dit wordt ontkent.

  In werkelijkheid dekken pensioenfondsen rentedaling af met derivaten.
  Pensioenfondsen bepalen de hoogte van de pensioenen en indexaties naar aanleiding van de dekkingsgraad.
  De dekkingsgraad laat zien hoe de bezittingen (pensioenvermogen) zich verhouden tot de verplichtingen (toekomstige pensioenuitkeringen).
  Pensioenfondsen hoeven niet het volledige bedrag aan toekomstige pensioenuitkeringen bezitten, zij mogen rekening houden dat zij in de toekomst ook nog wat rendement kunnen halen. Zij hoeven dus minder in kas te hebben dan hun verplichtingen. De rente waarmee zij hun verplichtingen waarderen (contant maken) is gebaseerd op de rente. Rentedaling heeft grote gevolgen voor de verplichtingen, immers bij pensioenen gaat het om heel lange (> 60 jaar) termijnen en samengestelde intrest gaat dan snel.
  Fondsen dekken zich dus in tegen de gevolgen van rentedaling waardoor zij de pensioenen niet hoeven te verlagen. Dit willen de deelnemers en dus ook de pensioenfondsen niet.
  Als je het risico van dalen afdekt en de rente daalt, verdien je aan de constructie (fondsen hebben hier jarenlang van geprofiteerd omdat de rente maar bleef dalen) in 2021/22 steeg de rente (inflatie was toen torenhoog) en verloren fondsen veel op de derivaten. Keerzijde was dat door de hogere rente de dekkingsgraden (ondanks verlies op beleggingen) fors stegen met als gevolg dat de meeste pensioenfondsen hun pensioenen fors konden verhogen.

  Als u nog meer vragen hebt dan weet u mij te vinden.

  Hartelijke groet
  Gerard van der Toolen
  OR-Pensioenadviseurs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*