Overwerk en pensioenopbouw

Geachte Pensioenklokkenluider,

ik ben al zo’n 30 jaar deelnemer aan de pensioenregeling bij een middelgroot pensioenfonds. In de loop der jaren is dit over gegaan van een eindloon- naar een middelloonregeling. Pensioenopbouw vindt plaats over salaris min franchise en ook over de ploegentoeslag.

Mijn onderwerp is pensioenopbouw over inkomen dat ik heb verdiend op basis van overwerkuren. De afgelopen twintig jaar heb ik zeer regelmatig overwerkuren gemaakt. Ik heb me aanvankelijk niet zo gerealiseerd dat daarover geen pensioenopbouw plaats vindt en wellicht was dat in een eindloonsysteem ook niet voor de hand liggend.

Nu we alweer jaren op een middelloonregeling zijn overgegaan zou het volgens mij wel passend zijn om over inkomsten uit overwerk pensioen toe te kennen. Het is toch ook zo dat als een werknemer op grond van een parttime dienstverband of als flexwerker, waarbij de uren sterk kunnen variëren, meer of minder gaat verdienen, zijn pensioenopbouw wordt afgestemd op de door hem gewerkte uren.

Ik hoor graag wat u hiervan vindt, of er voorbeelden in de markt zijn waarbij pensioen over inkomen uit overwerk wordt opgebouwd en of er wegen zijn om bedoelde opbouw alsnog te realiseren.

Een antwoord naar “Overwerk en pensioenopbouw”

  1. het lijkt mij sinds de invoering van de middelloonregeling en in samenhang met de huidige verschillende soorten dienstverbanden volstrekt logisch om inkomen uit overwerk pensioenscheppend te maken. Zoals je aangeeft wordt bij verandering van het parttime dienstverband en voor flexwerkers ook pensioenopbouw afgestemd op de gemaakte uren.
    Je kunt dan nog discussiëren over de vraag of de toeslag die ivm met uren die op zaterdag- of zondag worden gemaakt ook pensioenscheppend moet zijn. De wetgever biedt in ieder geval de mogelijkheid. Ik begrijp niet dat vakbonden hier nooit een punt van hebben gemaakt. Het wordt een hele kunst om dit voor de toekomst ingevoerd te krijgen, laat staan dat daarbij ook naar in het verleden gemaakte overwerkuren betrokken worden. Het pensioenfonds is de uitvoerder, dus zal voor het verleden een verzoek aan de werkgever moeten worden gedaan. En dan moet maar worden afgewacht hoeveel begrip resp. coulant die wil zijn. Het is aan te bevelen eens een som te maken van het gemiste pensioen en de daarbij horende kosten.
    Ruud Junge

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*