Partnerpensioen te laag

Hallo Pensioenklokkenluider.

Mij partner is overleden. Wij hebben ons partnerpensioen laten registreren en het pensioenfonds (Bpf-Bouw) kent een opgebouwd partnerpensioen. Op de melding dat het partnerpensioen uitgekeerd moet worden kreeg ik de volgende opmerking:
“De hoogte van uw partnerpensioen klopt
U stuurde een pensioenoverzicht mee van 17 september 2022. U was nog niet bekend bij ons als partner van de heer ….. Omdat u niet getrouwd was met de heer ….. krijgt u niet het volledige partnerpensioen. Bij een samenlevingscontract geldt er een extra voorwaarde. Er is alleen recht op het opgebouwde partnerpensioen tot en met 31 december 1999 als uw partner op het moment van overlijden actief deelnemer was bij bpfBOUW. Zijn deelname bij bpfBOUW was al eerder gestopt. “

Ik ben er vanuit gegaan dat het geregistreerde partnerschap en huwelijks partnerschap gelijk wordt behandeld.

Wilt u hier eens naar kijken?

2 antwoorden naar “Partnerpensioen te laag”

 1. Beste mevrouw,

  Dank voor uw vraag en allereerst gecondoleerd.

  Het is inderdaad correct dat het geregistreerde partnerschap en huwelijk partnerschap gelijk moet worden behandeld en na bestudering van het pensioenreglement van Bpf-Bouw hebben wij ook niets gevonden waardoor u geen recht zou hebben op het afgesproken partnerpensioen.

  Als partner is opgenomen: degene die gehuwd is met de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde; b. degene die het partnerschap met de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde heeft laten registreren conform de bij of krachtens het Burgerlijk Wetboek gestelde regels; en in Art 7 van het pensioenreglement staat het volgende: 4. In geval van overlijden van de deelnemer bedraagt het partnerpensioen de som van: – 70% van het ouderdomspensioen dat de deelnemer heeft opgebouwd tot 1 januari 2018;

  Wij hebben deze vraag voorgelegd aan Bpf-Bouw en informeren u zo snel als dat wij hun antwoord hebben ontvangen.

  Gerard van der Toolen
  OR-Pensioenoverzicht.

 2. Het blijkt dat de partnerrelatie wel is vastgelegd door een notaris, maar niet bij de gemeente is geregistreerd. ER is dus geen geregistreerd partnerschap. Juridisch geeft dit wel verschillen.
  Zo ook bij de dekking van het partnerpensioen.
  Terecht stelt Bpf Bouw dat er een extra voorwaarde geldt (Art 7 van het pensioenreglement) en dat de overleden partner van mevrouw niet aan de eisen van volledige dekking voldoet.

  Er is veel onduidelijkheid over wie een verzekerde partner is. Zelfs de notaris waarbij de partners hun partnerschap hebben vastgelegd heeft aangegeven dat geregistreerd partnerschep of een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst voor de pensioenverzekering niet uitmaakt. Dit heeft deze notaris dus niet goed.

  Het is een goede zaak dat onder de Wet toekomstpensioenen het partnerbegrip uniform wordt en het partnerpensioen uitgebreid wordt. Minder mensen die buiten de boot vallen en een hoger partnerpensioen.

  Gerard van der Toolen
  OR-Pensioenadviseurs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*