Wisselende pensioenuitkeringen

Klokkenluider, wij vinden het een zeer slechte zaak dat, als het Pensioenakkoord wordt uitgevoerd, de uitkeringen gaan wisselen. Het ene jaar hoger en het andere jaar lager.
Pensioen is een recht en dit wordt veranderd. Hier zit niemand op te wachten.
Ondernemingsraad met eigen pensioenfonds.

Een antwoord naar “Wisselende pensioenuitkeringen”

 1. Hallo Ondernemingsraad,

  Ik vind het ook een groot nadeel van de Wtp dat de uitkeringen gaan wisselen.
  Als er iets bijkomt is dit mooi, maar mensen ervaren het als veel zwaarder als de uitkering in een jaar lager wordt.

  Reden voor de wisselende uitkeringen is dat pensioenen minder zeker worden. Deze worden minder zeker omdat het huidige stelsel niet doet wat gewenst is (koopkrachtige zekere pensioenen). Als je wel wil dat de pensioenen op een goed niveau blijven zal je de zekerheid kleiner moeten maken. Dit gebeurt in de Wtp. De verwachting is wel dat (zeker op termijn) de pensioenen hoger zullen worden.

  Voor de simpelheid: de hoogte van het pensioen is afhankelijk van de ingelegde premies + de rendementen.
  Als de premies gelijk blijven en de zekerheid neemt af, dan mag je er van uitgaan dat de rendementen hoger worden 1). Tevens wordt de zekerheid beïnvloed door de dekkingsgraad en deze wordt onder andere vastgesteld aan de hand van de risicovrije rente.
  De risicovrije rente wordt vervangen door het projectierendement. Deze zal in de regel hoger liggen dan de risicovrije rente, dus dit is ook een plus 2).
  De dekkingsgraad moet nu tenminste 110 zijn en om volledig te mogen indexeren 140 (bijna alle fondsen zitten hieronder) . De minimale dekkingsgraad wordt 101, dus ook dit geeft ruimte voor hogere pensioenen 3).
  Om wisselingen van het pensioen op te vangen wordt een solidariteitsreserve gecreëerd. Deze is voor pensioenfondsen erg belangrijk, omdat hiermee schommelingen in het pensioen opgevangen kunnen worden. Winsten en verliezen kunnen hiermee uitgesmeerd worden over langere periode.

  Bij de huidige premieregelingen wordt al veel meer met belegd blijven na ingang pensioen en dus wisselende uitkeringen gewerkt. We zien hierbij dat de pensioenen bij aanvang al veel hoger zijn dan als een vaste gegarandeerde pensioenuitkering wordt aangekocht. De wisselingen zijn sterk, maar er wordt, in tegenstelling tot bij pensioenfondsen, niet

  Het pensioenfonds zal de optie bieden dat werknemers op hun pensioendatum kunnen kiezen tussen de wisselende uitkeringen die het pensioenfonds aanbiedt of een vaste en gegarandeerde uitkering bij een verzekeraar.
  De keuze gegarandeerde uitkering zal afhankelijk zijn van de risicoacceptatie van de gepensioneerde en de rentestand van dat moment. Is de rente, zoals de afgelopen jaren, tegen de 0%, is het wellicht raadzaam om te overwegen om deels belegd te blijven en de wisselingen te accepteren. Je begint immers al veel hoger. Is de rente, zoals nu, tegen de 3% is aan keuze voor garantie wellicht te overwegen.

  In ieder geval is er een keuze en kan het pensioenfonds best veel doen aan de wisselende uitkeringen, denk er ook aan dat de defaults in dit kader van groot belang kunnen zijn. Immers ook de 85-jarige gepensioneerde zou moeten gaan kiezen of zij/hij belegd wil blijven of een gegarandeerde uitkering wil shoppen.

  Gerard van der Toolen
  OR-Pensioenadviseurs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*