3 antwoorden naar “Vervalt het partnerpensioen in de nieuwe Wet?”

 1. De Wet toekomstpensioenen regelt het partnerpensioen anders dan dat dit bij veel pensioenregelingen momenteel gebruikelijk is.
  Er is voor de bepaling van het partnerpensioen een belangrijk meetmoment: de pensioendatum.
  * Komt een ex-werknemer te overlijden na de pensioendatum wordt nu standaard 70% van het ouderdomspensioen uitgekeerd aan de weduwe. Dit blijft zo.
  * Als de werknemer overlijdt voor de pensioendatum kan er wel iets veranderen. Er zijn nu regelingen waarbij je spaart voor het partnerpensioen. Als je uitdienst gaat bij je huidige werkgever en de ex-werknemer komt te overlijden keert het voor dit partnerpensioen gespaarde deel uit. De hoogte is afhankelijk van het aantal jaren die je bij de werkgever hebt doorgebracht.

  In het nieuwe stelsel wordt het partnerpensioen op risicobasis verzekerd. Als je overlijdt voor de pensioendatum kan het partnerpensioen aanzienlijk hoger worden, namelijk 50% van het salaris (er wordt geen rekening meer gehouden met dienstjaren en de franchise) plus het opgebouwde partnerpensioen.

  Er kan een probleem ontstaan als een werknemer voor de pensioendatum uit dienst treedt. De dekking wordt 3 maanden voortgezet en als je niets doet is er ook geen dekking meer. Dit kan onwenselijk zijn.
  Je kunt echter de dekking voortzetten. Als je uit dienst treedt krijg je een melding dat je de dekking voor het partnerpensioen kunt voortzetten. De pensioenuitvoerder haalt dan uit het gespaarde pensioenkapitaal maandelijks de premie voor dit partnerpensioen.
  De soep wordt dus niet zo heet gegeten, maar je moet wel zelf iets doen.

  Gerard van der Toolen
  OR-Pensioenadviseurs

 2. Naar aanleiding van de blog op Multiraedt (https://www.multiraedt.nl/2022/11/16/het-partnerpensioen-in-het-nieuwe-pensioenstelsel/) kregen wij vragen of het wel terecht is dat als je het partnerpensioen wil behouden nadat je uit dienst bent je hier nog een keer en een hoge premie voor moet betalen.
  Bij een risicoverzekering verzeker je je ervoor dat als er een gebeurtenis is (in dit geval overlijden voor de pensioendatum) je de afgesproken uitkering ontvangt. De premie hiervoor wordt afgedragen door de pensioenuitvoerder. Als je stopt met betalen vervalt de dekking. Eigenlijk net als bij een autoverzekering: als je een deuk rijdt krijg je betaald, zolang je verzekerd bent.

  Er wordt dus risico gelopen (uitkering als de werknemer of ex-werknemer overlijdt voor de pensioendatum) en in onze wereld werkt het nou eenmaal zo dat je iets krijgt als je ervoor betaalt.

  Als de werknemer ex-werknemer is geworden, moet er dus betaald worden en de dekking is er niet meer.
  De bedachte oplossing is dus dat uit het pensioenvermogen de premie wordt betaald. Het pensioenvermogen wordt hierdoor lager, maar aan de andere kant blijft het pensioenvermogen meedelen in de behaalde rendementen en als je dit op een rijtje zet valt het in de regel best mee.

  Voorbeeld: stel je hebt € 200.000 pensioenkapitaal opgebouwd en een 50-jarige wil € 20.000 partnerpensioen behouden. De premie bedraagt € 800.
  Stel dat het rendement in dat jaar 5% bedraagt, dan komt er bij het pensioenkapitaal € 10.000 kapitaal bij. De premie valt in mijn ogen dus erg mee en is zeker te overwegen als een werknemer voor pensionering uit dienst gaat en een partner heeft.

  Gerard van der Toolen.
  OR-Pensioenadviseurs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*