Een antwoord naar “Casinopensioen”

  1. Uit de berekeningen blijkt dat de pensioenen er in de Wet toekomstpensioenen op vooruitgaan, dit is uiteraard een voordeel. Ook kan er eerder geïndexeerd worden. Dit is ook een voordeel. Als de beurzen naar beneden gaan zullen pensioenfondsen de solidariteitsreserve kunnen gebruiken om grote schommelingen op te vangen. Als de dekkingsgraad voldoende is zullen de pensioenen bij aanvang direct stijgen omdat een aantal reserves vrij gaan vallen.
    Omdat de zekerheid die we in het huidige stelsel hebben kleiner wordt mogen pensioenfondsen beter beleggen. Beter in dit kader is rekening houden met lange termijn beleggingen (pensioen gaat over 60/70 jaar) en dan blijken zakelijke waarden (aandelen etc) beter rendement te geven dan vastrentende waarden. De premie is de afgelopen 15 jaar al gestegen va 27,5 miljard naar meer dan € 40 miljard en er kon niet geïndexeerd worden. Hoe zekerder de pensioenen, des te duurder.
    Pensioenfondsen met een goede dekkingsgraad hebben de afgelopen jaren fors kunnen profiteren van rendementen omdat zij actiever mochten beleggen. Het gaat dan vooral om ondernemingspensioenfondsen. Er zal ook niet heel veel meer in zakelijke waarden belegd gaan worden dan wat nu is toegestaan als de dekkingsgraad bij een fonds goed is.
    De termen casinopensioen en gokpensioen zijn ook echt geframed door politici die het stelsel niet zien zitten. De weerstand hierdoor is bij veel mensen groot, terwijl dit echt onterecht is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*