Een antwoord naar “Pensioenen gaan meebewegen met de economie”

 1. Dit is een keuze van Sociale partners en wij zien hier ook niet echt een alternatief voor. Maar uit berekeningen blijkt dat de schommelingen goed opgevangen kunnen worden.
  Bij pensioenen die zijn ondergebracht bij PPI’s en verzekeraars kennen we het fenomeen doorbeleggen na de pensioendatum al langer. Hier zien we meestal dat bij aanvang de uitkering een stuk hoger is dan als wordt gekozen voor een gegarandeerd pensioen, maar dat de uitkeringen ook veel meer schommelen. Nadeel is dat er geen rserve is om schommelingen op te vangen omdat er bij verzekeraars sprake is van een eigen potje. De gepensioneerde stelt het hele pensioenvermogen bloot aan rendementen.
  En op schommelingen van het inkomen zit eigenlijk bijna niemand te wachten. Achteruitgang wordt als veel zwaarder ervaren dan tevredenheid met een wat hogere uitkering.

  Omdat we in de Wtp de zekerheidsnorm verlagen komt er ruimte om beter te beleggen en beleggen is de grootste inkomstenbron voor pensioenfondsen (ca 45 miljard premies en gemiddeld meer dan € 100 miljard (7%) inkomsten uit beleggingen).
  Zeker voor de echt oude gepensioneerden moet onzekerheid en veranderingen in onze ogen zoveel mogelijk voorkomen worden.

  Om deze reden willen alle pensioenfondsen een reserve aanleggen (de solidariteitsreserve) die schommelingen kan opvangen. Ook stijgt de maatstaf waarmee gerekend wordt om de pensioenuitkeringen vast te stellen (was de lage rekenrente en wordt het projectierendement). Uit de berekeningen die zijn gemaakt door verschillende instanties en op basis van voorzichtige aannames blijkt dat de schommelingen mee kunnen vallen en dat de pensioenen zelfs hoger worden. Er kan ook eerder geïndexeerd worden dan in het huidige stelsel.
  Wij zouden het toejuichen als de solidariteitsreserve zo maximaal mogelijk gesteld wordt (15% van het totale pensioenvermogen) zodat schommelingen maximaal opgevangen kunnen worden.

  De Wtp is niet het ideale pensioenstelsel, maar wel beter dan het huidige.

  Gerard van der Toolen
  OR-Pensioenadviseurs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*