Nooit meer indexaties?

Beste pensioenklokkenluider.nl

Als lid van de pensioencommissie van de OR wil ik de volgende zaak voorleggen en vragen wat we hiermee kunnen.

Onze werkgever heeft de pensioenregeling bij een verzekeraar ondergebracht. Het was een middelloonregeling met indexatie. De indexatiebepaling was als volgt: “De werkgever probeert jaarlijks de pensioenen van de werknemers aan te passen”. De werkgever gebruikt hiervoor de overrente die de pensioenuitvoerder ter beschikking stelt.

Enige jaren geleden is de pensioentoezegging, omdat de kosten te hoog werden,  veranderd van een middelloonregeling in een beschikbare premieregeling. De adviseur heeft verteld hoe de nieuwe pensioenregeling eruitziet,  gezegd dat de opgebouwde pensioenen zouden worden gegarandeerd en dat er niets verandert.

Inmiddels worden de pensioenen al enkele jaren niet meer verhoogd. Wij hebben de werkgever om informatie gevraagd en nu blijkt het volgende.

 • De kosten die de verzekeraar rekent om de pensioenen te beheren zijn verhoogd met 0,25% en dat gaat af van ons rendement;
 • De rekenrente die de verzekeraar gebruikte om de premies te berekenen was 3% en deze wordt nu niet gehaald (er wordt minder dan 3% gemaakt op de beleggingen) en nu krijgen wij nooit meer indexaties. Ook niet als de verzekeraar weer meer rendement gaat maken met ons pensioengeld.

Ik heb de volgende vragen:

 • Kan een werkgever dit afspreken met de verzekeraar, was dit wel slim? Is hier nog wat aan te doen? Het is toch raar als je nooit geen indexaties meer gaat krijgen! Die verzekeraar blijft toch nog jaren op het geld zitten!
 • Klopt het wat de adviseur heeft gezegd: ‘er verandert niets’. De kosten zijn toch verhoogd voor het beheer? En we hadden toch indexatie en nu nooit meer. Volgens ons is er dan wel wat veranderd en had de adviseur dit moeten zeggen.

Een antwoord naar “Nooit meer indexaties?”

 1. Indexatie in een middelloonregeling is erg belangrijk. Alles wordt immers steeds duurder en door indexatie van pensioenen, kan de waardevermindering door inflatie mogelijk voor een deel gecompenseerd worden.

  De indexaties voor het middelloonpensioen waren “voorwaardelijk”. Voorwaardelijk betekent: als de omstandigheden zijn zoals beschreven (in jullie geval: de verzekeraar geeft overrente) zouden de pensioenen aangepast worden. Er is echter geen overrente.
  Om de premie te berekenen gebruikt de verzekeraar een zogenaamde rekenrente. De verzekeraar ging ervan uit dat er zeker 3% rendement zou worden gehaald en garandeert dit ook. Als het rendement meer dan 3% is, ofwel er overrente is, vindt er overrentedeling plaats. Die zou in jullie geval worden gebruikt om de pensioenen te verhogen.

  Bij de meeste verzekeraars wordt het rendement bepaald op basis van een fictieve belegging in pakket staatsleningen (het U-rendement). Deze is de afgelopen jaren tot ver onder de 3% gedaald. Verzekeraars komen er nu dus aan tekort.

  Wij zijn het eens dat er feitelijk sprake is van een misstand als er na een tekort van 1 jaar nooit meer enige rentewinstdeling zal zijn. Een pensioenvoorziening is immers pas op als alle werknemers en pensioentrekkenden zijn overleden. Dit gaat nog tientallen jaren duren.
  Het ligt meer voor de hand om de huidige situatie voort te zetten, dat wil zeggen dat verzekeraar de rentetekorten verrekenen met toekomstige rentewinsten. Je kunt er niet op voorhand van uit gaan dat de rente altijd zo laag blijft.

  In de zgn. overeenkomst tussen een pensioenverzekeraar en de werkgever is tegenwoordig meestal opgenomen dat als de overeenkomst wordt beëindigd na een jaar negatieve overrente de rentewinstdeling wordt beëindigd. De OR heeft echter binnenkort ook de mogelijkheid om onderdelen van de uitvoeringsovereenkomst tussen werkgever en verzekeraar in het recht op instemming te betrekken.

  Dit aspect had echter wel door de adviseur moeten vermeld. Er is hierdoor namelijk weldegelijk sprake van een verandering. De vraag is of OR en/of medewerkers als dit bekend zou zijn geweest zonder meer zouden hebben ingestemd met de verandering van de pensioenregeling.

  In de nieuwe pensioenregeling zal moeten worden vermeld wat er met de opgebouwde pensioenen in de toekomst gebeurt. Wij adviseren in de eerste plaats na te gaan of en zo wat daarover is gemeld en de werkgever daar mogelijk op aan te spreken. Voorts zal moeten worden bepaald wat er met mogelijke rentewinst gebeurt en op basis van welk tarief daar pensioen wordt ingekocht.

  Per saldo een zaak van de OR om een en ander nog een goed te laten beoordelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*