Verandering van de pensioenregeling

Mevrouw, heren,

Hiermee wil ik graag de klok luiden over het volgende.

Van oudsher hebben wij een pensioenregeling die onder andere is gebaseerd op middelloon plus indexatie.

Omdat ik heb geconstateerd dat de pensioenen de afgelopen jaren niet zijn verhoogd/geïndexeerd heb ik de werkgever de volgende vragen gesteld:

 • Waarom worden onze pensioenen niet geïndexeerd?
 • Wat zijn de voorwaarden voor indexatie?
 • Als onze pensioenen niet meer geïndexeerd worden, wat is er veranderd ten opzichte van enkele jaren geleden toen er wel geïndexeerd werd?

Wij hebben geen eigen pensioenfonds, waardoor wij geen onderdekking kunnen hebben.

Mijn werkgever antwoordde onder andere het volgende:

“De pensioenen worden geïndexeerd uit de overrente en deze wordt al jaren niet betaald door onze verzekeraar. In 2001 is de indexatie door de verzekeraar aangepast van onvoorwaardelijke naar voorwaardelijke indexatie en deze wordt uit de overrente betaald als er ook overrente is. Van overrente is sprake als de daadwerkelijke rente hoger is dan de rente waarmee de verzekeraar de premies berekent.

Wij hebben de OR eind 2000 geïnformeerd over dit besluit en de werknemers hebben een addendum op hun pensioenreglement ontvangen (addendum 3 april 2001).

Ook wij hebben navraag gedaan bij de verzekeraar en deze verklaarde het uitblijven van de indexaties als volgt:

“Wij berekenden de pensioenen tot 2001 met een rekenrente van 4% en deze is vanaf 2001 aangepast naar 3%. De premie steeg hierdoor fors en om de stijging van de premie wat te dempen is er in 2000/2001 overleg geweest om de indexaties niet meer vast te maken maar afhankelijk te maken van de winstdeling van de verzekeraar”.

Ik hoor graag of een verandering van de pensioenregeling op deze wijze gebruikelijk is.

 

Een antwoord naar “Verandering van de pensioenregeling”

 1. Wij hebben niet gelezen dat de werkgever de OR om instemming heeft gevraagd om de pensioenregeling te veranderen. Verandering van indexaties in een pensioenregeling is instemmingsplichtig. Zonder instemming van de OR kan de werkgever de pensioenregeling niet veranderen.

  De indexatiebepaling is veranderd van onvoorwaardelijke indexatie (de toezegging dat de werkgever de kosten draagt va de indexaties) naar voorwaardelijk (als er middelen beschikbaar worden gesteld door de verzekeraar wordt er geïndexeerd). Dit is een verslechtering als de rest van de pensioentoezegging niet veranderd.

  Ook blijkt niet dat de werkgever toestemming heeft gevraagd aan de werknemers on hun pensioen te veranderen. Dit is wel noodzakelijk om de pensioenen te veranderen. Hierop zouden de werknemers terug kunnen komen. Het is immers gebruikelijk in Nederland dat als je een afspraak met elkaar maakt, deze ook wordt nagekomen, of beiden moeten instemmen met een verandering van de afspraak.

  Wij adviseren om contact op te nemen met jullie OR en eens na te lezen wat er in 2000 en 2001 op papier is gezet over de aanpassing van de indexatie. Als niet heel duidelijk is gemaakt dat er sprake is geweest van een verslechtering zou de OR hierop voor de werknemers terug kunnen komen. Ook individuele werknemers zouden bezwaar kunnen maken tegen deze veranderde arbeidsvoorwaarde als zou blijken dat de werkgever e.e.a. niet heel duidelijk gecommuniceerd heeft.

  De loonindex van 2000 tot 2015 is bij elkaar zo maar een procent of 25% geweest. Bij elkaar kan het dus om erg veel geld gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*