Pensioenberekeningen pensioenfondsen en verzekeraars

Bij meerdere pensioenfondsen en verzekeraars worden de berekeningen van het pensioen niet juist uitgevoerd.

 1. Centraal Beheer Achmea: Belooft garantierente van 4%. De bijgeschreven rente op het jaarlijkse overzicht is veel minder.
 2. bPf Bouw: Factor A over het jaar 2015 verschilt in UPO 2016 t.o.v. uitdiensttreding UPO 1 juli 2016
 3. bPf Bouw: Pensioensalaris niet juist
 4. bPF Bouw: Pensioengrondslag = Pensioensalaris – Pensioengrondslag. Deze rekensom is in nadeel van deelnemer aan pensioenregeling niet juist uitgevoerd.
 5. bPf Bouw: Opgebouwd pensioen in jaar = opbouwpercentage x pensioengrondslag. Deze rekensom is eveneens in nadeel van deelnemer aan pensioenregeling niet juist uitgevoerd.
 6. NN: Uiteindelijk is de som van opgebouwd pensioen correct, waardoor ik het heb laten rusten. Echter de berekening blijkt niet conform het pensioenreglement.

Een antwoord naar “Pensioenberekeningen pensioenfondsen en verzekeraars”

 1. Dank u voor deze melding.

  In onze adviespraktijken (Stattler & Waldorff en OR-pensioenadviseurs) constateren wij ook dat een pensioenopgave die wordt gedaan door een pensioenuitvoerder nogal eens niet correct is.

  Het kan zowel een werkgever als deelnemers aan een pensioenregeling soms veel geld opleveren als er zo nu en dan een controle op de premies en pensioenopgave van de pensioenuitvoerder wordt gedaan (dit kan middels een steekproef van enkele deelnemers).

  Ook wij constateren dat pensioenuitvoerders tijdens het dienstverband van een deelnemer de voorwaarden van het pensioen of de verzekering veranderen (zoals in uw voorbeeld bij Centraal Beheer).

  Het is van belang te weten dat de werkgever niet zonder instemming van werknemers de pensioenregeling mag veranderen (zolang er geen cao is). Ook niet als het contract met de pensioenuitvoerder afloopt of de pensioenuitvoerder de regels wil veranderen.

  Is dit in het verleden wel gebeurt, dan heeft een werknemer vanaf het moment dat dit wordt geconstateerd is nog drie jaar om de werkgever hierop aan te spreken.

  Voor de meeste veranderingen van het pensioen is naast instemming van de van de OR ook de instemming van de werknemer nodig. Een instemming van de OR bindt de individuele werknemers niet per definitie.

  Als u constateert dat het pensioen naar uw mening veranderd is, adviseren wij dat u contact opneemt met uw OR en hen om opheldering vraagt. Volgens de Wet Op de Ondernemingsraden (WOR) is de werkgever verplicht om hieraan mee te werken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*