Prima pensioen voorstel of niet?

Ik zit in de personeelsvertegenwoordiging van ons bedrijf (63 werknemers) en wij hebben geen ondernemingsraad. Graag leg ik volgende vraag aan je voor.
Wij hebben een pensioenregeling op basis van middelloon. Deze regeling loopt binnenkort af. Onze werkgever heeft overlegd met de verzekeringsadviseur en stelt voor om, rekening houdend met een nieuwe pensioenwet die er binnenkort aankomt, hierop te anticiperen en een pensioenregeling in te voeren die onder deze nieuwe wet valt.
De hoogte van de premie bedraagt 17% en volgens de pensioenadviseur van onze werkgever levert dit een prima pensioen op.
Kun je ons hiermee helpen?
Wat vind jij hiervan? Levert 17% een “prima” pensioen op, hoe groot is het risico dat we gaan lopen? Waar moeten wij op letten?
Alvast bedankt en hartelijke groet
Luuk P.

Een antwoord naar “Prima pensioen voorstel of niet?”

 1. Beste Luuk,
  Bedankt voor jouw vragen en hieronder gaan wij hierop in.
  De werkgever kan niet zomaar de pensioenregeling veranderen. Ook niet omdat de wet verandert. Werknemers moeten ermee instemmen dat de pensioenregeling veranderd. Jullie middelloonregeling moet voor 2027 veranderd worden vanwege nieuwe wetgeving, maar het is de vraag wat hiervoor in de plaats komt. Een belangrijke vraag die jullie je als PVT moet stellen is of werknemers erop achteruit mogen gaan. Treden jullie op als werknemersvertegenwoordiging voor alle werknemer of moeten werknemers individueel bepalen of zij eventueel akkoord gaan met een pensioenverlaging.
  Voordat zij kunnen instemmen moeten zij eerst begrijpen waarmee zij akkoord gaan. Pensioen is immers een complex onderwerp. De werkgever moet alle relevante informatie verstrekken zodat de werknemer een weloverwogen keuze kan maken.
  Bij kan dragen aan het verschaffen van volledige informatie:
  • Hoeveel pensioen zou ik naar verwachting gaan opbouwen als de huidige regeling ongewijzigd zou worden voortgezet tot aan de afgesproken pensioendatum? (Dit is immers de huidige afspraak);
  • Hoe hoog wordt het verwachte pensioen in de nieuwe pensioenregeling?
  • Als dit lager is zou het verschil gecompenseerd moeten worden.
  Tevens is van belang dat de werknemers erop gewezen wordt dat het huidige pensioen is gegarandeerd en dat in het nieuwe stelsel het pensioen belegd wordt. Er is dus geen enkele garantie dat de verwachtingen ook uitkomen. Werknemers moeten hiervan op de hoogte zijn en voor de vergelijking tussen de huidige pensioenen en de verwachte pensioenen moet dus van voorzichtige aannames worden uitgegaan, zodat de kans dat de aannames ook daadwerkelijk gehaald worden groot is.

  Hoe bereken je het verwachte pensioen?
  Het te bereiken pensioen duurt voor veel werknemers nog een lange tijd. De pensioendatum is bij de meeste pensioenregelingen 68 jaar. Hoe bereken je het te verwachten pensioen in de huidige en de voorgestelde pensioenregeling, er vanuit gaande dat de aannames ook een beetje realistisch zijn.
  Hiervoor heeft de overheid een rekenmethodiek voorgeschreven (Uniforme Rekenmethodiek URM). Pensioenadviseurs werken met deze methode en hier kun je dus om vragen.
  Wij schreven over dit onderwerp meerdere stukken en deze kun je inkijken in de bibliotheek op onze site.

  17% premie geeft een prima pensioen?
  Het is goed om met je werkgever af te spreken op welk pensioen we nou ongeveer willen uitkomen bijvoorbeeld als een werknemer zijn hele leven bij de werkgever heeft gewerkt.
  Mag dit 40% of 50% zijn van het inkomen dat de werknemer had voor pensionering of mikken we op een hoger percentage, zodat de werknemer op een ongeveer gelijkwaardig inkomensniveau kan doorleven na pensionering. Is het laatste het geval dan zal er een goede kans moeten zijn dat het pensioeninkomen inclusief de AOW, zeker voor de medewerkers met de laagste salarissen, in de buurt van de 70% tot 80% van het inkomen voor pensionering moeten liggen.

  Met 17% premie gaat dit niet lukken. De gemiddelde pensioenpremie in Nederland ligt ook aanzienlijk hoger (ca 25%) en we horen toch veel gepensioneerden klagen over de hoogte van hun pensioen. Het fiscale maximum gaat naar de 30% toe en kan gesteld worden dat iets meer dan de helft (17% ten opzichte van 30%) van het maximum naar verwachting geen “prima” pensioen zal opleveren. Wellicht is het in dit kader ook een zeer terechte vraag aan de (pensioenadviseur van de werkgever) om een berekening te maken van de hoogte van de premie als de huidige pensioenregeling zou worden voortgezet en de hoogte van de premies voor de voorgestelde pensioenregeling. Als de nieuwe premie veel lager gaat worden dan de huidige gaat worden, geeft dit wellicht ruimte om de pensioenpremie in de voorgestelde regeling te verhogen.

  Maar wat “prima” is, is ook subjectief. Spreek het gewenste pensioenniveau dus met elkaar af en evolueer dit iedere paar jaar.

  Als je nog vragen hebt, dan weet je ons te vinden.

  Mooie dag en hartelijke groet
  Gerard van der Toolen
  OR-Pensioenadviseurs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*