Van middelloonpensioen met kostenmaximum naar een premieregeling

Vraag aan Klokkenluider:
Wij hebben een pensioenregeling op basis van middelloon (plus indexaties, onvoorwaardelijk voor opgebouwde pensioenen en voorwaardelijk voor ingegane pensioenen. Werkgever -koopsom- en de verzekeraar -winstdeling- stoppen hier jaarlijks een bedrag in). In het verre verleden (toen wij van eindloon naar middelloon overgingen) is afgesproken dat de totale pensioenkosten inclusief de eigen bijdrage niet meer mag bedragen dan 25%. Hiermee is de Ondernemingsraad in het verleden akkoord gegaan.

De pensioenadviseur van onze werkgever heeft de werkgever een brief gestuurd waarin, onder andere. melding is gedaan dat de kosten boven de afgesproken 25% uitkomen. Reden is de steeds lager wordende rente.

Onze werkgever wil niet meer gaan betalen en volgens de pensioenadviseur zullen de pensioenkosten voorlopig naar verwachting ook niet onder de 25% komen. We moeten dus iets veranderen. Dit begrijpen wij en hiermee is de OR akkoord.

Vanwege een nieuwe pensioenwet stelt de adviseur van de werkgever voor om de huidige opgebouwde pensioenen te bevriezen (deze zijn gegarandeerd) en om over te stappen naar een premieregeling met een premie van 25% voor alle werknemers. Deze regeling zou dan ook mogen blijven bestaan na de invoering van deze wet (als die al doorgaat) en hoeven we niet opnieuw te gaan onderhandelen.
Dit voorstel lijkt ons een goed idee, maar missen wij iets?

Alvast dank voor het meedenken en hartelijke groet van de ondernemingsraad van ……….

5 antwoorden naar “Van middelloonpensioen met kostenmaximum naar een premieregeling”

 1. Dank voor jullie vraag en hieronder onderbouwen wij dat jullie inderdaad wat belangrijks missen.

  Duidelijk lijkt dat de afgesproken 25% structureel overschreden gaat worden en dat er een herverdeling moet gaan plaatsvinden van het budget van 25%. Maar het gevolg van alle werknemers een gelijk percentage in een nieuwe pensioenregeling geven en de oude regeling sluiten betekent wel onder andere het volgende:

  1) Oudere werknemers gaan erop achteruit;
  2) Werknemers die in dienst zij gaan erop achteruit.

  Uitleg: Oudere werknemers gaan erop achteruit
  De 25% premie wordt nu verdeeld onder alle werknemers. De premies voor jongere werknemers zijn lager dan die voor oudere werknemers (hun inleg rendeert immers nog heel lang door -tot aan hun pensioendatum- en hoef je minder premie te betalen om hetzelfde te krijgen).
  Door alle werknemers een gelijk percentage te geven gaan jonge medewerkers er dus op vooruit en oudere werknemers op achteruit. Het is van belang dat jullie aan de adviseur vragen wat de gevolgen zijn voor de pensioenopbouw voor de individuele medewerkers bij de vergelijking tussen de huidige en de voorgestelde regeling. Je zal zien dat oudere werknemers er dan op achteruit zullen gaan. Ik denk dat zij dit niet waarderen. Of jullie dit als OR gecompenseerd willen zien (bv door een lagere vlakke premie dan 25% en een deel van het budget te gebruiken voor de werknemers die erop achteruit gaan is een beleidskeuze) of dat je een eventuele actie aan de medewerker zelf overlaat (deze moet immers instemmen met de wijziging) maakt deel uit van jullie visie hierop.

  Uitleg: Bestaande medewerkers gaan erop achteruit
  In de huidige pensioenregeling is opgenomen dat de opgebouwde pensioenen jaarlijks onvoorwaardelijk verhoogd worden. Door het stoppen van deze regeling vervalt dus ook het recht op indexaties en dit is niet toegestaan. In het verleden is afgesproken dat opgebouwde pensioenen onvoorwaardelijk geïndexeerd worden en dit recht mag je niet veranderen.
  Daarnaast doe je werknemers die al lang(er) bij de onderneming werken ook tekort.
  Door inflatie worden hun opgebouwde pensioenen uitgehold en door alle werknemers een gelijk percentage te geven haal je dit ook niet in en bevoordeel je nieuwe werknemers ten opzichte van werknemers die al lang(er) in dienst zijn. Dus ook voor het indexatiedeel dat niet gegarandeerd (onvoorwaardelijk) is, betekent deze verandering -voor werknemers die uit dienst zijn gegaan en voor gepensioneerden- een achteruitgang. Het is de vraag of jullie dit steunen of dat er voor deze groep ex-werknemers nog iets moet gebeuren.

  Er zal nog een aardige puzzel gelegd moeten worden bij de verdeling van het beschikbare budget en het is goed om de pensioenadviseur van jullie werkgever hierover te bevragen. Hij zal berekeningen moeten gaan maken.

  Veel succes en als jullie nog vragen hebben dan weten jullie ons te vinden.
  Gerard van der Toolen
  OR-Pensioenadviseurs
  06-55181615

  • Eens met het antwoord van Gerard dat er door de herverdeling extra complicaties zijn. Maar er is nog een ander punt wat volgens mij essentiëler is voor deze discussie.

   De risico’s van de pensioenregeling liggen nu bij de werkgever, die daarvoor een verzekeraar in de hand neemt. Neemt niet weg dat de risico’s in ieder geval niet bij de werknemers liggen. Bij overgang op een premieregeling gaan alle risico’s over op de werknemers. Het sommetje is dus eigenlijk van 25% & 0% risico naar 25% & 100% risico. De vraag is dus of het redelijk is dat het overgedragen risico zonder compensatie over moet gaan. Vaak zie je dat er dan sprake is van een extra risicopremie op de werkgeverslasten, dan zou die 25% omhoog gaan. Er zijn soms uiteraard ook redenen om in te stemmen met overgang zonder extra risicopremie.

   Tim Burggraaf
   06-37310451

  • Goed punt Tim. Echter er is al een kostenmaximum afgesproken in de middelloonregeling. Risico’s voor de werkgever nemen toe maar tot aan dit afgesproken maximum. Zou er geen maximum zijn afgesproken, dan ben ik het helemaal met je eens. Maar wellicht wel een extra argument om het kostenplafond te herzien. Als je van de 25% een deel afhaalt voor toeslagen en compensatie voor medewerkers die erop achteruit gaan, hou je niet veel over voor pensioenopbouw voor huidige en nieuwe werknemers.

 2. Dank voor jullie reactie.
  Het is wat gecompliceerder dan gedacht en wij willen niet dat werknemers erop achteruitgaan/tekort wordt gedaan.
  Wij nemen contact met jullie op voor ondersteuning.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*