Huidige pensioenregeling nu al veranderen in een flatrate?

Hallo Pensioenklokkenluider.
Wij hebben verschillende pensioenregelingen en deze lopen binnenkort af.
Werknemers die voor 1 januari 2017 in dienst waren hebben middelloon en werknemers die later in dienst zijn getreden een beschikbare premieregeling met oplopende premiestaffel.
Vanwege de Wet Toekomst Pensioenen stelt onze pensioenadviseur voor om nu al voor alle werknemers een zelfde premie toe te zeggen.
Uitgangspunt is dat dit budget neutraal gaat gebeuren en alle werknemers dan hetzelfde pensioen hebben met 1 regeling.
Wat vinden jullie hiervan?
Hartelijke groeten,
Matthijs

3 antwoorden naar “Huidige pensioenregeling nu al veranderen in een flatrate?”

 1. Hallo Matthijs,

  Dank je voor deze vraag waar veel bedrijven en werknemers mee (gaan) worstelen. Immers vanaf 2027 kennen we alleen nog de zogenaamde leeftijdsonafhankelijke (flatrate/vlakke) premies.
  Maar er is ook de mogelijkheid van eerbiedigende werking voor werknemers die een premieregeling met (leeftijdsafhankelijke) premiestaffel hebben.

  Het antwoord is in de basis heel simpel.

  Bij de middelloonregeling en bij de pensioenregeling met leeftijdsafhankelijke premiestaffel stijgt met het naderen van de pensioendatum de premie. Zou je deze budgetneutraal veranderen in een vlakke premie, komen werknemers tekort.

  Wij adviseren het volgende:
  1) laat uitrekenen hoe hoog de verwachte pensioenen worden als de huidige afspraken voortgezet zouden worden en de hierbij behorende kosten;
  2) laat uitrekenen hoe hoog de verwachte pensioenen worden bij de voorgestelde regeling (en de kosten).
  Je zal zien dat er 1) een groep werknemers op achteruit zal gaan bij de vlakke premie en 2) de werkgever gaat (op termijn) minder betalen.

  Beter is om de middelloonregeling eerst om te zetten in een premieregeling met leeftijdsafhankelijke premiestaffel en gebruik te maken van de eerbiedigende werking van dit soort pensioenregelingen. Werknemers mogen deze zo lang zij in dienst blijven behouden. Op deze manier hoeft de werkgever naar verwachting veel minder te compenseren.
  Nieuwe werknemers krijgen vanaf 2027 de leeftijdsonafhankelijke premie.

  Als je nog vragen hebt dan weet je ons te vinden.

  Hartelijke groet
  Gerard van der Toolen
  OR-Pensioenadviseurs

 2. De pensioenadviseur kan gebruik maken van de door de minister voorgeschreven rekenmethode: de Uniforme Reken Methodiek.
  Als de pensioenadviseur hier geen gebruik van maakt kunnen wij of een andere actuaris wel helpen.
  Bij de Uniforme Reken Methodiek (URM) worden 2.000 of 10.000 economische scenario’s doorgerekend aan de hand van voorgeschreven parameters. Zo wordt gekeken naar loonstijgingen, inflatie, verwacht rendement op aandelen, op vastrentende waarden etc,
  Zo komen er 2.000 of 10.000 verwachte pensioenen uit het model rollen en afhankelijk van of je een grote (95%) of kleinere kans (5%) kiest komt hier een opgave uit.
  Het lijkt osn dat je voor een zo groot mogelijke kans moet gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*