Een antwoord naar “geen indexaties en wel een casinopensioen”

 1. Veel werknemers worstelen met de Wet Toekomst Pensioenen en hier is veel voor te zeggen.
  Maar er zijn best een aantal overwegingen.
  • In de huidige regelingen waren de indexatie ook niet gegarandeerd. En dit gebeurde ook bij u al 14 jaar niet. We willen juist naar een systeem waarin onder andere wel beter geïndexeerd kan worden. Pensioenfondsen hebben nu eenmaal te maken met dekkingsgraden en je kunt een mooi rendement halen (je bezittingen nemen toe) maar aan de andere kant van de balans staan de verplichtingen. Omdat we in Nederland vrij zekere pensioenen willen is door de overheid besloten dat de verplichtingen gewaardeerd moeten worden met de risicovrije rente. En deze is de afgelopen tientallen jaren fors lager geworden. De overweging om de verplichtingen met de risicovrije rente te berekenen is erin gelegen dat je immers niet weet hoeveel rendement je in de toekomst gaat halen. Als je nu teveel uit zou keren zit er in de toekomst mogelijk onvoldoende geld in de pot. De zekerheid wordt dus in het nieuwe stelsel kleiner, maar hierdoor ontstaat ook een grotere kans op een beter pensioen.
  • Het huidige pensioen is ook niet zeker. Ook in de huidige pensioenen hebben pensioenfondsen een groot deel van de reserve belegd in aandelen. Als de aandelen fors omlaag gaan, daalt nu ook de dekkingsgraad en komen de pensioenen onder druk te staan. Het percentage zakelijke waarden (aandelen) zal voor jongere werknemers wat groter worden in het nieuwe stelsel. We moeten in acht nemen dat pensioen over enorm lange termijnen gaat (50/60/70 jaar) en we weten uit het verleden dat aandelen meer opleveren dan risicovrij beleggen. En nogmaals risicovrij beleggen doen de pensioenfondsen nu ook niet. Als je bij een pensioenfonds zit zal ook ongeveer de helft van het pensioengeld of meer in aandelen zijn belegd;
  • We wilden af van de huidige rekenrente en dit gaan we nu ook doen met de invoering van het projectierendement. Pensioenfondsen mogen met een verwachting rekening houden. Deze verwachting zal hoger zijn dan de huidige rekenrente, dus ik verwacht hogere pensioenen. Deze zullen wel schommelen, maar nu hebben we ook geen geïndexeerde pensioenen.
  • Er komt meer eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheid om zelf invulling te geven aan zaken bij het pensioenfonds en het toezicht zal minder streng worden. Ook dit geeft wel kans op betere pensioenen. Net als dat we minder buffers gaan krijgen. Dit belemmert ook de hoogte van de pensioenen.
  • Ik ben dus niet heel somber over de hoogte van de pensioenen. De kans dat het beter wordt is volgens onze berekeningen groter dan dat het minder wordt, maar het blijft een kans er kunnen altijd gekke dingen gebeuren, maar dan is ook pensioen onder het huidige stelsel de klos.
  • Waar ik het absoluut mee oneens ben is dat werknemers niet zelf mogen bepalen of hun opgebouwde pensioen wordt veranderd (invaren). Weliswaar komen er veel commissies bij de pensioenfondsen waar je je als werknemer toe kunt richten als je bezwaar hebt, maar er blijft over jouw geld beslist worden en dit is niet fijn. Invaren en de manier waarop is zeer complex en je kunt je als individu afvragen of je meer kennis hebt dan de bestuurders van de pensioenfondsen. Zij hebben immers een grote verantwoordelijkheid.
  • De WTP zorgt ook voor dat de AOW minder snel gaat stijgen en dat we 10% van het pensioen ineens mogen opnemen. Ook wordt er minder geschoven met pensioengeld (jongeren betalen voor ouderen) en begin je, vanwege de vlakke premie, eerder met een forse spaarpot, waardoor je meer rendement kunt behalen.
  • Er zijn nog best veel technische open eindjes. Er zijn meer dan 400 vragen gesteld door de experts, maar deze zullen de invoering van de wet niet tegenhouden. Door de jaren zal er ook best nog e.e.a. gerepareerd moeten worden.
  Als je nog vragen hebt dan weet je ons te vinden.
  Maak er een mooie dag van en hartelijke groet
  Gerard van der Toolen
  OR-Pensioenadviseurs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*