Weer een pensioenfonds minder!

Zeer waarschijnlijk ben ik niet het enige bestuurslid van een pensioenfonds dat werd geconfronteerd met het beëindigen van de uitvoeringsovereenkomst door de werkgever. En dat gebeurt dan juist op het moment dat het fonds in onderdekking is.

Gevolg: als bestuurslid mag je je, in plaats van een goede uitvoering van de pensioenregeling, gaan bezighouden met de liquidatie van het pensioenfonds en de overdracht van de pensioen-verplichtingen naar een andere uitvoerder, meestal een verzekeraar. En je mag de rituele dans om het pensioengeld meemaken, want elke groep blijkt zich ineens alleen maar druk te maken om zijn eigen belang. 

Het was toch juist de werkgever, die besloot voor de uitvoering van de pensioenregeling een eigen pensioenfonds in het leven te roepen in plaats van bij een verzekeraar onder te brengen. Daar lagen bepaalde overwegingen aan ten grondslag. In veel gevallen heeft de werkgever goed geprofiteerd van de zeer gunstige financieringsomstandigheden door premiekortingen en zelfs premieholidays. Nu de financieringsomstandigheden slecht zijn, laat de werkgever het pensioenfonds en daarmee de deelnemers stikken.

Ik constateer dat in de uitvoeringsovereenkomst onvoldoende is geregeld omtrent een eenzijdige opzegging van die overeenkomst. De Nederlandse Bank heeft dat al eens in een gesprek onderkend maar ik heb daaromtrent nog geen maatregelen gezien. In gevoerde procedures is de letterlijke – tekortschietende – tekst van de uitvoeringsovereenkomst voor rechters bepalend geweest.

Ik stel het op prijs als anderen, die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt, hun ervaringen  met mij willen delen; dat er een discussie op gang komt.

Ideeën voor oplossingen zijn natuurlijk ook welkom want laten we de toekomst beter maken.

2 antwoorden naar “Weer een pensioenfonds minder!”

  1. ik ben het erg met van der Hoek eens. De crux is dat er de uitvoeringsovereenkomst geen exietbepalingen zijn opgenomen en de aanspraken van deelnemers aan hun lot worden overgelaten! Aandacht nodig van overheid en vakbonden?!

  2. De werkgever heeft in het verleden (financieel) geprofiteerd van het oprichten van een pensioenfonds in plaats van de pensioenen van de werknemers bij een verzekeraar onder te brengen. Middelloon en eindloonpensioen zijn bij een verzekeraar gegarandeerd (maar zijn vaak wat duurder).
    In mijn optiek betekend dit dat de werkgever de aan de werknemers toegezegde pensioenen moet nakomen en samen met een werknemersvertegenwoordiging moet optrekken om de pensioentoezegging na te komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*