Pensioenregeling veranderd in 2007

In 2007 is onze pensioenregeling door onze werkgever veranderd. De pensioenen zouden beter uitkomen, maar het tegendeel blijkt waar te zijn.

De adviseur van de werkgever heeft een presentatie gegeven met als belangrijkste boodschap dat de overgang naar het nieuwe pensioensysteem werd aangekondigd en dat verwacht mocht worden dat de pensioenuitkomsten toch zeker gelijkwaardig zouden zijn dan de pensioenuitkomsten uit onze middelloonregeling. Hierna kregen wij twee weken de tijd om aan te geven of wij het niet eens waren met de overgang naar de beschikbare premieregeling. Niemand van de medewerkers heeft gereageerd. 

Een aantal zaken zijn niet goed voorgesteld:

  • De beleggingen lagen de jaren voor 2007 jaarlijks rond de 8%, zodat hiermee ook wel rekening gehouden zou kunnen worden bij de prognoses. De adviseur heeft alleen een positief beleggingsscenario laten zien en geen pessimistisch scenario. Overigens blijkt een pessimistisch scenario een realistisch scenario te zijn.
  • De berekeningen gingen er vanuit dat de rente op de pensioendatum 4% zou zijn. Lager kon volgens de presentatie toch bijna niet? Nou dat kan dus wel. Een werknemer die kort geleden zijn Uniform Pensioen Overzicht heeft gekregen, waarin de verzekeraar aangeeft dat het ouderdomspensioen bijna € 20.000,00 zal zijn, blijkt te worden afgescheept met een pensioen van net € 11.000,00.
  • In de berekening tussen pensioenen in de regeling van voor 2007 en de prognose na 2007 is er geen rekening mee gehouden dat onze oude pensioenregeling een middelloonregeling was met jaarlijkse indexaties. De nieuwe pensioenen leken dus veel hoger uit te pakken ten opzichte van de oude regeling dan de daadwerkelijke uitkomsten.

Zien jullie nog mogelijkheden om hier iets aan te doen? En zo ja, wat zouden wij kunnen doen?

Een antwoord naar “Pensioenregeling veranderd in 2007”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*