3 antwoorden naar “Hoge kosten ABP Pensioenfonds”

 1. Beste ABP-deelnemer,
  Dank voor de vraag en hieronder gaan wij hierop in.

  Over de hoogte van de kosten is veel over te zeggen, laat ik maar drie punten uitlichten.
  1) Beleggingskosten als % belegd vermogen hoger dan andere uitvoerders als verzekeringsmaatschappijen en PPI’s.
  2) Dit geeft problemen bij het invaren
  3) Moreel aanvaardbaar private kapitaal?

  ABP geen concurrentie, je zit verplicht bij en dus minder noodzaak lagere kosten. De beleggingsrendementen over het algemeen goed. Maar dit soort praktijken dragen niet bij aan een groter vertrouwen. Ook de salarissen van de bestuursleden zijn hoog. Hoger dan de Balkenende-norm, terwijl bestuurder zijn van een verplicht gesteld pensioenfonds nou niet echt veel moeilijker zal zijn dan het ministerschap.
  ABP beheert het pensioen voor 3,1 miljoen Nederlanders en behaalde afgelopen jaar, ondanks deze hoge kosten, € 14 miljard aan inkomsten. Dit is gemiddeld € 4.500,00 per deelnemer en hiertegenover staan dan gemiddeld per deelnemer € 1.100,00 aan kosten. De balans is dus dik positief.
  Of rendementen beter zijn/minder zijn van bij andere pensioenuitvoerders is de vraag. De kosten van verzekeraars en PPI’s zijn wel aanzienlijk lager.

  De beleggingen bij een pensioenfonds gebeuren voor alle deelnemers collectief, terwijl bij een verzekeraar of ppi de beleggingen in een life cycle gebeuren. Afhankelijk van je leeftijd wordt meer of minder risico genomen. Voor jongeren wordt een groot deel belegd in zakelijke waarden (aandelen) en vanaf 55-60 jaar vindt er een afbouw plaats afbouw naar meer vastrentende waarden.
  Pensioen gaat over hele lange termijnen (60/70 jaar) dus op zich is dit de meest logische opzet. Als je jong bent kun je veel risico nemen met beleggen omdat aandelen nou eenmaal meer opleveren dan vastrentende waarden en als het mis gaat op de aandelen markten heb je als er nog een lange tijd te gaan is ook weer ruim de tijd om verliezen in te halen.
  Bij fondsen als ABP wordt zoals gezegd collectief belegd. Alle deelnemers profiteren in gelijke mate van de rendementen (plus en min).
  Hier zien wij een groot probleem bij het invaren.
  De waardes zullen bij het pensioenfonds eerlijk verdeel worden, maar de huidige waarde en dus ook de hierin opgenomen rendementen zijn behaald over het totale vermogen. Voor jongeren is dit klein en voor ouderen groot. Ouderen hebben dus veel bijgedragen aan het totale vermogen.
  Na invaren wordt voor jongeren veel belegd in aandelen, zij mogen nog een behoorlijk rendement verwachten. De relatief ouderen en gepensioneerden beleggen in het nieuwe stelsel vooral in vastrentende waarden.
  Hier gaat het dus fout.
  Ouderen hebben wel bijgedragen aan de grote vermogens en hoge rendementen en profiteren niet meer van verwacht hoge opbrengsten als zij relatief ouder zijn, terwijl in het huidige systeem de rendementen collectief verdeeld worden.

  Je kunt je afvragen of beleggen in Private Cappital zoals nu wordt gedaan wel verantwoord is. Ook het bestuur van het ABP vraagt dit, vanwege de hoge kosten, zich hardop.
  Maar er is nog iets anders.
  Als er erg hoge rendementen worden behaald gaat dit altijd ten koste van iets anders. Of dit nou het milieu is of de mens (wapens, ongezond leven) en dit willen we niet. Fondsen maken een terechte keuze om niet in (kern- of mijnen)wapenproducenten, sigarettenfabrikanten, fossiele brandstofproducenten etc te beleggen, maar zij willen aan de andere kant wel een zo hoog mogelijk rendement behalen.
  We hebben voldoende voorbeelden (V&D, HEMA) dat bedrijven helemaal uitgekleed worden en na verkoop door het Private Cappital huis failliet gaan, mensen op straat komen, op andere manier “gered” moeten worden, etc. De vraag is of je hiervan wil profiteren.
  Een duivels dilemma voor de fondsbestuurders en niet zo maar populistisch met oneliners te veroordelen.

  Maak er een mooie dag van en hartelijke groet
  Gerard van der Toolen
  OR-Pensioenadviseurs

 2. Dank je Gerard.

  Maar wat vind jij er zelf van?
  Acceptabel of niet?

  Vriendelijke groet
  Willem

 3. Hi Willem,
  Persoonlijk zou ik niet meewerken aan dit soort fees, dan maar wat minder rendement en bij Private Cappital zou zeer goed onderzocht moeten worden of er geen schade wordt toegebracht zoals bij bv V&D en HEMA. Tevens horen dit soort salarissen niet thuis bij dit soort instellingen.
  Groet
  Gerard

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*