huidige pensioenregeling omzetten naar lage premie en compensatie in het salaris

Beste Klokkenluider,

Wij hebben een vraag (ondernemingsraad).

De pensioenadviseur van onze werkgever (AON) adviseert om onze huidige pensioenregeling te veranderen vanwege de Wet Toekomst Pensioenen. Wij hebben een premieregeling met een mooie staffel.

Het voorstel is om voor alle werknemers, ook de nieuwe, een leeftijdsonafhankelijke premie in te voeren. Het percentage is dan gelijk aan het laagste staffelpercentage (21-jarige werknemer: 8,1%). De werknemers die erop achteruitgaan krijgen in hun salaris dan het verschil tussen de leeftijdsonafhankelijke premie en de premie die zou gelden als zij de staffel doorlopen. Zij mogen, als zij dit willen, het verschil storten in de pensioenregeling zodat zij gelijk uitkomen.

Wat vinden jullie hiervan?

Vriendelijke groet,
Ondernemingsraad

Een antwoord naar “huidige pensioenregeling omzetten naar lage premie en compensatie in het salaris”

 1. Dank je voor deze vraag.

  Ik zie drie bezwaren.
  1) het blijkt uit de praktijk dat werknemers helemaal niet gaan bijsparen, maar de pensioencompensatie voor andere doeleinden gebruiken. De 8,1% vlakke premie levert dan volstrekt onvoldoende pensioen op. Dit geldt dus ook voor nieuwe werknemers die de compensatie niet gaan ontvangen. Vraag is of je als bedrijf en als ondernemingsraad wel wil dat (jouw) mensen in pensioenarmoede terechtkomen, immers niet iedereen is in staat om geld opzij te zetten voor pensioen. Flexibiliteit klinkt leuk, maar de pensioenpraktijk is dat hier erg slecht gebruik van wordt gemaakt. Pensioen is nou niet echt populair.
  2) als een werknemer arbeidsongeschikt wordt neemt de pensioenuitvoerder de premiebetaling over. Bij jullie huidige regeling is dit de vanaf 8,1% oplopende staffel en in de voorgestelde regeling de leeftijdsonafhankelijke premie van 8,1%. Een groot verschil.
  3) de werkgever gaat veel minder bijdragen aan het pensioen (inclusief compensaties). De vlakke premie van 8,1% staat niet in verhouding tot de oplopende premiestaffel die bij 8,1% begint. Een bezuiniging dus op de arbeidsvoorwaarden. Het is juist de bedoeling van de leeftijdsonafhankelijke premies dat er zowel een goed pensioen bereikt kan worden als eerder te beginnen met (een hoger percentage te) sparen.

  Persoonlijk heb ik er niet zo’n probleem mee om een beetje patriarchaal te zijn. Je kunt stellen: bij ons bedrijf hoort gewoon ook een goed pensioen.

  Als jullie nog vragen hebben, dan weet je ons te vinden.

  Hartelijke groet
  Gerard van der Toolen
  OR-Pensioenadviseurs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*