Wanneer herstel gemiste pensioenopbouw aan de orde stellen?

Beste Pensioenklokkenluider.
Ik ben deelnemer van een ondernemingsraad en wij hebben de afgelopen jaren fors pensioen ingeleverd. Wij gingen van 2,25% middelloon op 65 jaar met (niet volledige, maar wel deels) indexaties op 65 jaar en zitten nu op 1,875% zonder indexaties op pensioendatum 68 jaar. De premie bedraagt ongeveer 30% zoals ook in het nieuwe stelsel.
Toen de pensioenen van overheidswege versoberd moesten worden hebben wij hiermee ingestemd omdat het niet heel goed met ons bedrijf ging en ook de vooruitzichten dat het beter zou gaan worden geen aanleiding aan de directie gaven om de pensioenen te verbeteren of te compenseren.
De afgelopen jaren gaat het inmiddels prima en hebben wij aan de orde gesteld dat er ingehaald of verbeterd moet worden.
Vanwege economische onrust en de invoering van nieuwe wetgeving wil onze directie wederom wachten.
Wat vinden jullie hiervan?
Met vriendelijke groet,
Ondernemingsraad

Een antwoord naar “Wanneer herstel gemiste pensioenopbouw aan de orde stellen?”

 1. Beste,

  Dank voor deze vraag.
  Er is altijd wel een reden te bedenken om iets niet te doen, maar de vraag is hoe realistisch dit is. Uiteraard moeten werkgevers voorzichtig zijn met het uitgeven van geld, zeker als dit lange termijn gevolgen kan hebben, maar ik vind het niet onrealistisch dat jullie dit aan de orde hebben gesteld. Het pensioen is in jullie geval immers met tientallen procenten in waarde afgenomen en nu het goed met het bedrijf gaat zou er wat terug mogen komen.
  In slechte tijden hebben de werknemers ingeleverd en nu het goed gaat zou er gerepareerd kunnen worden.

  Omdat de pensioenopbouw zo goed als maximaal is (maximale opbouw) zou gekeken kunnen worden of de franchise op het laagste niveau is gesteld (2022 € 14.802,00). Zo niet, dan kan dit aangepast worden.

  Een andere mogelijkheid is om de eventuele eigen bijdrage te verlagen, dit zullen de medewerkers zeer waarderen.

  Als derde mogelijkheid zie ik dat de werkgever (en dit kan eenmalig, maar ook jaarlijks) een bedrag doteert aan een indexatiedepot. Op deze wijze kunnen de gemiste indexaties ingehaald worden.

  Ik zou met de inbreng van dit initiatief niet wachten totdat de Wet Toekomst Pensioenen is ingegaan. Eventuele veranderingen kunnen stapsgewijs in tijd plaatsvinden. Eerst reparatie gemiste indexatie berekenen en hierna de verandering (met de veranderingen) doorvoeren. Hierna de nieuw overeengekomen regeling vertalen in een pensioenregeling die past binnen de Wet Toekomst Pensioenen.
  Knip het op in stukjes, dan blijft het wel zo overzichtelijk en goed communiceerbaar aan de medewerkers.
  Dit hebben we voor gemiste indexatie gekregen en dat voor de overgang naar het nieuwe stelsel.
  Een berekening voor iedere aanpassing!

  Als tussenstap kan ook de huidige middelloonregeling worden aangepast in een premieregeling met leeftijdsafhankelijke premie. Hiervoor geldt eerbiedigende werking. Er zal dan naar verwachting minder gecompenseerd hoeven te worden.

  De nieuwe maximale premie gaat 30% bedragen en er is, gedurende 10 jaar, ruimte voor extra 3% compensaties. Deze 30% heb je al nodig om met beperkt risico te komen op vergelijkbare verwachte pensioenuitkomsten ten opzichte van de huidige regeling (75% middelloon en ruimte voor indexaties).
  De nieuwe premieregeling geeft wel minder zekere pensioenuitkomsten dan de huidige en ook met 30% zullen er medewerkers op achteruitgaan. De 3% beschikbare ruimte heb je dus, naar verwachting, echt nodig. Tevens kan deze periode van 10 jaar onvoldoende zijn om verwacht volledige tekorten te dekken.

  Als er nog vragen zijn of we op een van de punten dieper moeten ingaan voor jullie dan weten jullie ons te vinden.

  Hartelijke groet en veel succes

  Gerard van der Toolen
  OR-Pensioenadviseurs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*