Aanpassen naar beschikbare premie

Enkele weken geleden heeft mijn werkgever het personeel aangegeven middels een brief en een bijeenkomst dat ze zijn gestopt met de huidige pensioenaanbieder welke een middelloon regeling aanbood. Gestopt per 1 januari dus. Nu hebben ze al een nieuwe pensioenaanbieder geregeld die een beschikbare premieregeling aanbied. Reden van stoppen was dat de werkgever niet meer de kosten voor de premiestijgingen voor haar rekening wil nemen en er werd aangegeven dat de premie voor de werknemer met 50-60% zou kunnen stijgen. Dit in verband met de lage rente, althans dat werd aangegeven.

Nu hebben we als werknemer slechts tot einde deze maand om te reageren en akkoord te gaan met de nieuwe regeling.

Mijn vragen zijn:
– is het zomaar toegestaan te stoppen met een pensioenaanbieder zonder dat hiervoor akkoord is?
– is een beschikbare premieregeling wel zo voordeliger voor de werknemer. Dat wordt geschetst door min werkgever.
– Kan een werkgever zomaar de premieverhoging belasten naar de werknemer?

Ik ben een totale leek op dit gebied, dus alle hulp is welkom.

7 antwoorden naar “Aanpassen naar beschikbare premie”

 1. Beste Gert,

  Dank voor de vraag.

  Uiteraard is het niet toegestaan om zo maar eenzijdig de arbeidsvoorwaarden te veranderen. We leven in een rechtsstaat. Er zijn afspraken met elkaar gemaakt en deze kom je na of je maakte samen een nieuwe afspraak
  De afspraak die de werkgever wil veranderen gaat ook nog eens over jouw inkomen. Uiteraard mag jouw werkgever niet “zo maar” het inkomen van werknemers verlagen. Weliswaar inkomen dat je in de toekomst gaat krijgen, maar wel het inkomen waar je samen voor spaart en samen afspraken over hebt gemaakt.
  De afspraken zijn vastgelegd in het pensioenreglement/Pensioen 1,2,3 en deze lopen tot aan jouw pensioendatum.

  Zo zijn er ook afspraken gemaakt over de bijdrage die je als werknemer doet aan de pensioenregeling. Bij een middelloonregeling wordt meestal afgesproken dat de eigen bijdrage een bepaald percentage van de grondslag is waarover je pensioen opbouwt. Bij een beschikbare premieregeling veranderd deze grondslag in de regel niet, dus zouden de extra kosten die ontstaan omdat de huidige regeling duurder wordt voor rekening van de werkgever komen of er moet iets anders zijn afgesproken (maar dit is zeer ongebruikelijk).

  Het lijkt er dus op dat de werkgever de werknemers op het verkeerde been zet.

  de concrete antwoorden op jouw vragen zijn:
  * pensioenregelingen mogen niet eenzijdig veranderd worden omdat de kosten stijgen
  * een beschikbare premieregeling kan meer maar kan ook minder pensioen opleveren dan het huidige pensioen. Het pensioengeld wordt immers belegd.
  * de premieverhoging kan niet zomaar belast worden bij de werknemers. De afspraken zijn vastgelegd en deze moeten worden nagekomen.

  Als je het pensioenreglement mailt naar gt@pensioen-or dan zal ik zo snel mogelijk reageren naar je.

  Hartelijke groet,
  Gerard van der Toolen

  • Goedemiddag Gerard,

   Hartelijk bedankt voor je reactie. Ik zal dit meenemen in mijn reactie naar mijn werkgever. Ik ben heel benieuwd hoe er gereageerd gaat worden.

   Als ik het dus goed begrijp, dan zou het niet zo kunnen zijn dat de extra kosten die ontstaan door belast kunnen gaan worden aan de werknemers? Bij ons is namelijk aangegeven dat de premies ook voor de werknemer enorm zouden gaan stijgen als de middelloon regeling intact zou blijven. Wat ik ook niet uit de documentatie kan halen die we hebben ontvangen is welke premie we nu moeten gaan betalen en wat het verschil is ten op zichte van het doorzetten van de middelloon.

   Wel geven ze aan in de documentatie dat de middelloon minder op zou gaan leveren dan de beschikbare premie regeling tot aan het einde van de looptijd. Kunnen ze dat werkelijk uitrekenen op basis van mijn huidige salaris? Zo ja, waar zou ik dit dan onafhankelijk zelf kunnen laten doorberekenen?

   Op een bepaalde manier voel ik me toch een beetje onder druk gezet door de werkgever aangezien ze middels een brief aangeven dat het formulier met akkoord voor einde van deze maand in moet worden geleverd. Als ik het er niet mee eens ben dan hoef ik neem ik aan geen akkoord te geven.

   Ik weet dat ik misschien veel vragen stel, maar zoals eerder aangegeven ben ik geen expert in dit soort zaken.

  • Hallo Gert,
   Concrete antwoorden op jouw vragen, het volgende:
   * de bijdrage die werknemers doen is vastgelegd in het pensioenreglement. Te doen gebruikelijk is dit een percentage van de grondslag waarover je pensioen opbouwt. De werkgever betaalt de rest. Als je het huidige pensioenreglement toe mailt zoek ik dit voor je uit.
   * Het pensioen is door de pensioenuitvoerder gegarandeerd en het pensioen in de de beschikbare premieregeling is een prognose. Je kunt van alles prognotiseren uiteraard. Met welke verwachting is rekening gehouden? Als de de stukken van de werkgever met info over de voorgestelde regeling naar mij stuurt dan zoek ik uit wat bedoeld wordt door de werkgever en of dit realistisch is;
   * om een eerlijke vergelijking te maken moet een berekening gemaakt worden hoe hoog het pensioen wordt als de regeling wordt voortgezet (en moet je dus ook rekening houden met inflatie/carriereverwachtingen) en met voorzichtige prognoses gerekend worden. De Nederlandse Bank heeft hiervoor uitgangspunten gepubliceerd (parameters DNB). Uiteraard wil je je hiermee ook helpen.
   * het is duidelijk dat de werkgever je onder druk zet en veel werkgevers hebben hiermee succes. Het is niet zo dat dit de correcte gang van zaken is. De werkgever vraagt jou om een afspraak/overeenkomst die in het verleden is gemaakt te veranderen en hierop kun je ingaan of deze (voorlopig, totdat je meer info hebt) afwijzen.

   Als je vragen hebt, dan weet je ons te vinden.

   Groet en een mooie dag
   Gerard van der Toolen

 2. Beste Gert,

  Ik ben het met Gerard van der Toolen eens. Als de regeling wordt gewijzigd zonder instemming van de werknemer(s) dan is sprake van een eenzijdige wijziging. Het beoordelingskader of een eenzijdige wijziging terecht is, is erg streng. Uit de rechtspraak volgt ook dat een werkgever er vaak niet mee wegkomt.

  Het verdient aanbeveling dat je protesteert tegen de eenzijdige wijziging en niet akkoord gaat met de nieuwe regeling. Hoe meer collega’s dat doen hoe sterker je staat mocht je ooit overwegen om de zaak aan een rechter voor te leggen.

  Met vriendelijke groet,

  Kees-Pieter Dekker

  • Hallo Kees-Pieter,

   Ook bedankt voor de reactie. Ook dit neem ik uiteraard mee in mijn reactie naar de werkgever. Ik heb onder de reactie van Gerard nog enkele aanvullende vragen / opmerkingen geplaatst.

   Met vriendelijke groet,

   Gert

  • Stukken ontvangen Gert,

   Ik kom er in een privebericht bij je op terug.

   Groet,
   Gerard van der Toolen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*