toeslag definitief stopgezet

Ik heb een beschikbare premieregeling pensioen met gegarandeerd kapitaal bij een pensioenverzekeraar via mijn ex-werkgever. Sinds 2008 ben ik gewezen deelnemer voor dat pensioen.

In 2019 kreeg ik een brief van de pensioenverzekeraar met de melding dat mijn ex-werkgever per 1 januari 2016 een nieuwe pensioenregeling had afgesloten bij hen (dus dezelfde verzekeraar), en dat, op basis van de bepalingen uit de uitvoeringsovereenkomst geldend tot en met 2015 (2011 t/m 2015), de winstdeling op basis van overrente stopgezet was en daarmee ook de mogelijkheid voor toekomstige verhoging.

Mijn pensioenreglement zegt echter niets over een mogelijkheid om de overrente definitief stop te zetten. Dat stelt: “De werkgever probeert jaarlijks per 1 januari toeslagen te verlenen op de partner- en wezenpensioen die zijn ingegaan voor de pensioendatum. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de overrente die op grond van de uitvoeringsovereenkomst (zie artikel 2) jaarlijks op dit moment beschikbaar komt. Alle aan te passen pensioenen stijgen met dezelfde percentage. De toeslagverlening uit overrente is een voorwaardelijk toeslagbeleid in de zin van de pensioenwet. Daarnaast worden de kapitalen van de (gewezen) deelnemers aan de regeling jaarlijks per 1 januari verhoogd aan de hand van de overrente die daarvoor beschikbaar komt.”.

Daarnaast heeft de verzekeraar me veel te laat geïnformeerd over het stopzetten van de toeslag, namelijk drie en een half jaar na het stopzetten.

Bovendien heeft de verzekeraar, bij de aanwending van de overrente uit 2015 op 1 januari 2016, tarieven toegepast die 40 keer hoger waren dan de tarieven in de Uitvoeringsovereenkomst 2011-2015, en waar bovendien nieuwe tariefcomponenten bij waren gekomen. De verklaring hiervoor van de verzekeraar is dat de uitvoeringsovereenkomst op 1 januari 2016, net niet meer geldig was, en dat ze daardoor nieuwe tarieven moesten definiëren.

Sinds mei 2019 ben ik bezig om duidelijkheid te krijgen met de pensioenverzekeraar over mijn situatie, en over de vraag of de pensioenverzekeraar het recht op voorwaardelijke toeslag van mij kan afnemen. Ik heb rechtsbijstand gevraagd (binnen mijn verzekering bij een rechtsbijstand verzekeraar) in april vorig jaar, maar ze hebben tot nu toe niet echt geholpen en heel moeilijk gedaan wat betreft mogelijk geschillen tegen pensioenverzekeraar.

Mijn huidige situatie is dat ik binnenkort met pensioen ga, en dat mijn situatie niet duidelijk is. Een week geleden heeft de pensioenverzekeraar eindelijk duidelijkheid gegeven dat de oude uitvoeringsovereenkomst van 2011 t/m 2015 onverminderd van toepassing blijft op mijn pensioenverzekering, en dat ik niet naar de nieuwe pensioenregeling overgedragen ben, omdat ik in januari 2016, toen de nieuwe regeling was afgesloten, al gewezen deelnemer was.

Mijn vragen zijn:
1) Kan de pensioenverzekeraar zomaar de overrente definitief stopzetten terwijl het pensioenreglement hier niets over zegt?

2) Kan de pensioenverzekeraar de overrente voor mijn pensioenregeling stopzetten, op basis van de beëindigingsbepalingen van de uitvoeringsovereenkomst 2011-2015, terwijl deze uitvoeringsovereenkomst nog onverminderd geldig is voor mijn pensioenregeling en die van de toen gewezen deelnemers, en dus niet beëindigd is voor deze pensioenregelingen?

3) Kan ik iets doen over het feit dat de pensioenverzekeraar me te laat heeft geïnformeerd over het stopzetten van de overrente (drie en een half jaar nadat de overrente stop was gezet).

4) Mag de pensioenverzekeraar tarieven gebruiken die veel hoger zijn dan de tarieven in de uitvoeringsovereenkomst 2011-2015, terwijl ze hebben gesteld dat deze uitvoeringsovereenkomst onverminderd van toepassing blijft op mijn pensioenverzekering?

5) Mag de pensioenverzekeraar me de mogelijkheid afnemen om mijn pensioenverzekering naar de nieuwe pensioenregeling te over te dragen? En mag hij een nieuwe pensioenregeling afsluiten zonder me daarover te informeren?

Een antwoord naar “toeslag definitief stopgezet”

 1. Beste Maria Jose.

  Allereerst excuus dat wij zo laat reageren.
  Dit is een heel vervelende kwestie die helaas voor heel veel werknemers geldt.

  De antwoorden op de vragen zijn als volgt.
  1) Verzekeraars hebben in de uitvoeringsovereenkomst (en deze maakt deel uit van de pensioenregeling tussen jou en jouw ex-werkgever) vaak opgenomen dat als de overrente negatief wordt, de overrente geheel komt te vervallen. Op dit punt zou de uitvoeringsovereenkomst opgevraagd moeten worden die toen van toepassing was;
  Verzekeraars hebben zich in de regel op dit punt goed ingedekt.
  2) ook hiervoor geldt antwoord 1): wat is overeengekomen in de uitvoeringsovereenkomst;
  3) Het is niet redelijk dat de verzekeraar u zo laat geïnformeerd heeft. Dit lijkt ons echter geen wettelijke grond om hun standpunt te laten veranderen. Het gaat erom of zij de wijziging mochten doorvoeren en dit zal blijken uit wat in de de uitvoeringsovereenkomst is overeengekomen;
  4) De pensioengarantie blijft van kracht.
  Verzekeraars geven een garantie af en omdat de risicovrije rente de afgelopen jaren fors gedaald is, is € 1,00 pensioen veel duurder geworden. De garantie wordt immers afgegeven voor tientallen jaren (het pensioen is levenslang). Hierdoor is de premie (veel) meer dan 40% hoger geworden in de meeste contracten. Verzekeraars mogen hun tarieven dus aanpassen en hebben hiervan gebruik gemaakt.
  Stel dat uw pensioen)premie) is berekend alsof er jaarlijks 3% rendement zou worden behaald en de daadwerkelijke rente is rond de 1% dan is er geen ruimte voor overrente (deze is negatief en de meeste pensioenuitvoerders hebben bepaald dat als de overrente enkele jaren negatief is de overrente-afspraken geheel komen te vervallen);
  5) Pensioen mag worden overgedragen naar uw nieuwe pensioenregeling als dit een vergelijkbare (dus ook garantie)-regeling is. Hiervoor geldt het Wettelijke recht op waardeoverdracht. Het contract tussen de verzekeraar en uw vorige werkgever zal 5 jaar hebben gelopen en in de uitvoeringsovereenkomst is ook opgenomen wat er gebeurt met opgebouwde pensioenen na einde contract. Er is in de uitvoeringsovereenkomst ook afgesproken wat er gebeurt als het contract wordt verlengd (nieuwe condities) en als er geen nieuw contract wordt afgesloten (waarschijnlijk: premievrijmaking van alle regelingen en geen overrente meer als deze negatief wordt).

  De positie van ex-werknemers op gebied van voorwaardelijke indexaties is slecht. Werkgevers hebben hier zeker steken laten vallen, immers als je “probeert om te indexeren” betekend dit in onze ogen dat je er ook iets voor moet doen. Niet lijdzaam afwachten, immers het is al jaren bekend dat de rente aan het dalen is en er hierdoor minder of geen overrente beschikbaar komt. Een dunne lijn ligt naar de ex-werknemers. Werknemers gaan (al-dan-niet) akkoord met een nieuwe pensioenregeling (inclusief het stoppen van overrente en dus indexaties), maar ex-werknemers zitten opgescheept met de in de uitvoeringsovereenkomst opgenomen bepalingen en deze zijn meestal eenzijdig en dus gunstig voor de verzekeraar opgesteld.

  Met genoegen zullen wij de uitvoeringsovereenkomst beoordelen als u deze hebt ontvangen van uw ex-werkgever.

  Hartelijke groet,

  Gerard van der Toolen
  OR-Pensioenadviseurs.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*