Garantie wordt beleggen

Hallo Pensioenklokkenluider,

Ik heb een vraagje.

Ik kreeg een brief van mijn werkgever waarin hij vraagt om voor akkoord te tekenen vanwege de verandering van onze pensioenregeling met ingang van 1 januari 2021. Het heeft allemaal wat langer geduurd bij de verzekeraar, vandaar pas nu het verzoek.
Wij hadden een middelloonregeling en ik heb begrepen dat het nieuwe pensioen in beleggingen zit en dus vooraf niet precies bekend is hoe hoog het uiteindelijke pensioen wordt. Ik ben wel van de zekerheid dus wil eigenlijk niet teveel risico lopen met mijn pensioen. Ook ben ik al 55 jaar en heb hierom gevraagd of ik mijn huidige pensioen niet kan houden.
De pensioenadviseur van de werkgever heeft een berekening bijgevoegd waaruit blijkt dat als ieder jaar 3% rendement wordt behaald het pensioen wat hoger wordt dan het huidige pensioen.
Ook gaf de tussenpersoon aan dat het daadwerkelijk behaalde rendement de afgelopen twee jaar behoorlijk hogere was dan de 3% (9.08% gemiddeld afgelopen 5 jaar).
Wat vindt u hiervan?

Een antwoord naar “Garantie wordt beleggen”

 1. Beste

  Dank voor deze vraag.
  Wij zijn ons ervan bewust dat dit soort onduidelijkheden vaak voorkomen.

  Allereerst kan jouw werkgever niet zonder jouw instemming de pensioenregeling veranderen. Jullie hebben immers een afspraak gemaakt en afspraken kun je in Nederland alleen veranderen als beide partijen hiermee instemmen.

  Het verlies van garantie is voor veel werknemers een opoffering. Immers nu hoef je nergens over na te denken en weet je precies hoeveel pensioen je gaat opbouwen.
  Aan de andere kant kan middelloon vanaf 2026 helemaal niet meer vanwege een verandering in pensioenwetgeving en het is een feit dat iets garanderen (zoals pensioen) over een lange tijd (je pensioen wordt immers levenslang uitgekeerd) erg duur is. De pensioenverzekeraar moet er rekening mee houden dat, in jouw geval. de afgegeven garantie voor circa 35 jaar geldt.
  Om zeker te zijn dat de verzekeraar zijn verplichtingen kan nakomen wordt er vanuit gegaan dat niet meer rendement wordt behaald dan de risicovrije rente en deze is momenteel erg laag. Er is dus zeker een kans dat als er met jouw pensioenpremie belegd wordt er een grote kans is dat een hoger rendement wordt behaald. Maar, bij een kans hoort ook de mogelijkheid dat het minder wordt. Op zichzelf is overstappen naar een premieregeling dus niet onlogisch.

  Er moet wel rekening gehouden worden dat jij als werknemer het beleggingsrisico van jouw werkgever overneemt. Bij het overnemen van risico hoort dan ook een vergoeding. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen afspreken dat het voorgestelde pensioen bij beleggingen met niet al teveel risico je op een tenminste 10% hoger pensioen uit moet komen ten opzichte van het huidige gegarandeerde pensioen. Dit is redelijk.
  De wijze van beleggen helpt hierbij. Er wordt immers in een life cycle belegd en deze verkleint het risico naarmate de pensioendatum dichterbij komt.
  Hier zit een dingetje waar de pensioenadviseur van de werkgever in de fout gaat.
  De met 3% rendement gestegen pensioenuitkomsten zijn voor jonge deelnemers realistisch maar voor relatief oudere werknemers een utopie.
  Er moet namelijk rekening worden gehouden met twee rendementen:
  • Het rendement dat je haalt totdat je met pensioen gaat;
  • Het rendement dat de verzekeraar hanteert op de pensioendatum als jouw levenslange uitkering ingaat.
  Het rendement voor de pensioendatum wordt behaald door beleggingen in zakelijke waarden (aandelen) en vastrentende waarden (onder andere obligaties). Naarmate jouw pensioendatum dichterbij komt wordt het deel zakelijke waarden verminderd. Zo begin je in veel life cycles op 55-jarige leeftijd met ca 85-90% aandelen maar dit deel bouwt af tot 25-15% op latere leeftijd.
  Uit doorrekeningen blijkt dat 4,5% voor een 55-jarige redelijk is, maar een 65-plusser mag maar rekenen op ca 1%.
  Deze berekening hebben wij gemaakt met de verwachtingen die De Nederlandsche Bank hanteert en zijn dus realistisch.

  De assurantietussenpersoon gaat helemaal in de fout met de melding van de (hoge gemiddelde) rendementen in de afgelopen jaren.
  Allereerst komen we uit een crisis. Tijdens de crisis zijn de aandelen met ca 50% in waarde gedaald (en moet je dus 100% rendement halen om op het oude niveau te komen) en de rendementen zijn zwaar beïnvloed door de in deze periode gedaalde rente, waardoor het rendement op obligaties relatief hoog is geweest. De huidige rente zal niet heel veel verder dalen en eerder stijgen met een verwacht negatief rendement op obligaties als gevolg.

  Wij adviseren je de assurantietussenpersoon een eerlijke vergelijking te maken.
  Hoeveel pensioen zou ik opbouwen als er niets veranderd (met salarisstijgingen en inflatie) en een berekening van het pensioen bij de voorgestelde regeling (met aangenomen rendementen die zijn afgeleid van de verwachtingen van de Nederlandsche Bank, dus een URM-berekening). Pas dan kun je goed beoordelen hoe de verandering voor jou uitpakt.
  Omdat je meer risico gaat lopen is het redelijk om de berekening te laten maken alsof je in een defensieve life cycle gaat deelnemen in de pensioenregeling.

  Als je nog vragen hebt, dan weet je ons te vinden.

  Hartelijke groet,
  Gerard van der Toolen
  OR-Pensioenadviseurs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*